Sats på folk i sentrum!

Av

Levekårsundersøkelsen Tønsberg kommune har utarbeidet avslører et geografisk mønster hvor enkelte sentrumssoner viser tydelige tegn til en «opphopning av levekårsutfordringer».