Med hjerte for Sem

Sem Torg er det sentrale møte- og handelsstedet på Sem. Tønsberg Høyre vil videreutvikle Sem Torg som møteplass, oppholdssted og kollektivknutepunkt. Dette må skje som et samarbeid mellom grunneierne og kommunen, skriver Ole Sverre Lund.

Sem Torg er det sentrale møte- og handelsstedet på Sem. Tønsberg Høyre vil videreutvikle Sem Torg som møteplass, oppholdssted og kollektivknutepunkt. Dette må skje som et samarbeid mellom grunneierne og kommunen, skriver Ole Sverre Lund. Foto:

Av
DEL

LeserbrevJeg hadde en flott ungdomstid på Sem. Arbeidssituasjon og andre omstendigheter gjorde at jeg bodde andre steder i mange år. Da jeg nærmet meg pensjonsalder valgte jeg å flytte tilbake til Sem fordi det er her jeg har min tilhørighet.

Sem er et godt bosted med sin beliggenhet nær E-18 og kort vei til Tønsberg sentrum. På Sem finnes et moderne kjøpesenter, forretninger som dekker folks daglige behov, spise-steder, lege, fysioterapeuter, frisører og bensinstasjoner. Næringsklyngen på Åskollen og andre handels- og kontorbedrifter representerer et stort antall arbeidsplasser. På Sem finner de fleste en forening som dekker deres interesser. Det kommunale tjenestetilbudet er godt med bl.a. skole, 4 barnehager, bo- og behandlingssenter og hjemmetjenester.

Tønsberg Høyre vil at Sem skal videreutvikles som et attraktivt og aktivt lokalsenter. Vedtatt planprogram og veiledende plan for offentlige rom på Sem legger til rette for en helhetlig utvikling av Sem lokalsenter. Tønsberg Høyre har gjennom hele planprosessen bidratt med innspill og forslag i bystyret. Vi vil prioritere følgende tiltak i gjennomførings-planen.

Sem Torg er det sentrale møte- og handelsstedet på Sem. Tønsberg Høyre vil videreutvikle Sem Torg som møteplass, oppholdssted og kollektivknutepunkt. Dette må skje som et samarbeid mellom grunneierne og kommunen.

Sem har i dag flere åpne plasser. De kan gjøres mer attraktive. Tønsberg Høyre vil derfor opparbeide Laskenhavna som nærmiljøpark og etablere Ysteritorget som lekeplass, park og korttidsparkering. Bystyret har allerede avsatt penger til disse tiltakene.

Det er positivt at folketallet øker i Tønsberg. Hovedtyngden av befolkningsveksten skal skje i Tønsberg sentrum og Tønsberg Vest. På Sem er det i arealplanen avsatt to nye boligområder, Aker Nord og utvidelse av Kongsåsen. For at yn gre mennesker og barnefamilier skal velge å bosette seg på Sem i årene framover, må de være sikre på at det er tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i nærområdet. Sem skole er en god skole i positiv utvikling med god kapasitet. Barnehagekapasiteten er en utfordring. Tønsberg Høyre vil derfor tilrettelegge for etablering av en ny barnehage ved Sem skole.

Øst og vest for Semsbyen er det flotte turområder. Tønsberg Høyre vil anlegge rekreasjonsstien «Elvestien» som skal forbinde sentrum til turområdene i vest.

Jernbanen dannet grunnlag for Sem som stasjonsby. Dessverre framstår jernbanestasjonen i dag som en nedbrent og falleferdig bygning. Tønsberg Høyre har gått i bresjen for å bevare bygningen og vil at Sem stasjon skal gjenoppstå som et lokalhistorisk kultursenter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags