Kvinner setter liv og helse på spill for å unngå et svangerskap og et barn de av ulike årsaker ikke kan sette til verden.

I Norge har vi politikere som synes det er greit å bruke abortloven som forhandlingskort hver bidige gang det skal forhandles om en regjeringsplattform. Å ta en abort er jævlig vondt. Det er psykisk juling, og det er fysisk juling. INGEN tar abort med mindre de ikke ser noen annen løsning, du utsetter deg ikke for det der frivillig.

Det går ikke an å holde en saklig debatt uten at en person med et handikap som heldigvis er så velfungerende at de kan stå på en talerstol, holder rørende innlegg om at de ikke vil bli utsletta. Det handler ikke om, og kommer aldri til å handle om, å utslette mennesker med handikap. Det handler om rett til å bestemme over eget liv.

Det handler om retten til å få lov til å gi barna du allerede har den oppfølgingen og oppmerksomheten de fortjener. Det handler om å få lov til å fortsette å stå i en jobb og ha et sosialt nettverk. Det handler om å kunne ta seg av en syvåring med influensa som trenger moren sin. Vi som politikere har et ansvar for å se saken fra alle sider.

Er det din livmor?

Her burde jeg vært flink politiker, og sagt at det er et veldig vanskelig etisk dilemma. Heldigvis er det ingen som forventer at jeg skal være flink politiker, så jeg kan si at det er dritenkelt. Er det din livmor? Nei vel, da er det ikke noe du har noe med heller. Det er ikke ditt svangerskap, din fødsel, ditt barn eller ditt liv.

Det er KUN når det er snakk om kvinners seksualitet at vi aksepterer at noen andre skal få mene noe om hvilke valg vi tar for vår egen kropp. Det er en godt innarbeidet tanke at vår kropp er bare vår, og ingen har noen rett til å bestemme over vår kropp eller tvinge oss til å gjøre noe vi ikke vil med vår kropp. Men så fort vi snakker om kvinners kjønnsorgan er det brått fritt frem for alle med taleevne til å mene mye rart.

Hver eneste en av oss kunne vært abortert. Men vi er det ikke. Og hadde vi vært det, hadde vi vært lykkelig uvitende om det. Jeg er for religionsfrihet. Jeg synes alle skal få lov til å stå for sine verdier. 

MEN!:

Jeg vil ha meg frabedt at noen får trykke de verdiene opp i min livmor, og du kan holde religionsfriheten din unna min fødselskanal. På forhånd takk.