Skatt til glede eller besvær

Av
DEL

LeserbrevDet høres kanskje besnærende ut når politikere står fram og nærmest «maler eiendomsskatt rosa». Men vet du egentlig hva en slik skatt vil si? Og vet du hva som kan skje framover hvis partier som er for eiendomsskatt skal styre Tønsberg?

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt bestemmes av den enkelte kommune med satsene fra 2-7 promille av boligverdien. Fremskrittspartiet har fra 2020 vedtatt at eiendomsskatten ikke skal overskride 5 promille. Eiendomsskatt kan være både på private boliger og på næringseiendom.

Takstgrunnlaget baserer seg i praksis på regler vedtatt av kommunestyret. Takstene er spesielle for eiendomsskatten. Eiendomskattetaksten kan avvike mye fra taksten som benyttes ved skatteligningen (ligningstakst). Taksten som benyttes for utskriving av eiendomsskatt kan variere fra en lav takst til full markedsverdi for eiendommen. Den skal ikke endres de første 10 årene etter en hovedtaksering.

Noen kommuner har redusert grunnlaget for eiendomsskatten på boliger ved å gi et bunnfradrag på taksten. Metoden for beregning av eiendomsskatt er i prinsippet takst minus bunnfradrag ganget med skattepromille. (Huseierens Landsforbund).

Hovedregel. Det første året eiendomsskatt innføres kan satsen ikke være mer enn 1 promille, men den kan økes med 1 promille hvert år – dog til maks 5 promille (fra 2020). En bolig med takstverdi på 3 millioner som eksempel kan utgjøre kr 4.500;- i skatt per år. Mange har boliger som ligger langt over en takst på 3 millioner. Se utregningskalkulator for din eiendom på. www.smartepenger.no.

Norge består i dag av 422 kommuner. 290 kommuner har eiendomsskatt på bolig. Over 100 kommuner har eiendomsskatt over 4 promille. (Huseierens Landsforbund).

Uten eiendomsskatt

Tønsberg kommune er en populær kommune som mange flytter til. Det betyr også at utgiftene framover vil øke både på skoler, helse og andre områder. Det er for enkelt, kortsiktig og helt usosialt å dekke dette ved å innføre eiendomsskatt.

Vi vil ha en kommune med gode inntekter og som har et godt styrt budsjett slik at vi kan gi våre innbyggere de tjenestene de trenger. Og vi er på god vei. I 2021 skal nytt sykehjem på Hogsnes stå ferdig. Siste møte i Utvalget Helse og Omsorg ble det vedtatt nytt sykehjem på Olsrød (tomta der den gamle husmorskolen står). «Husmorskolen» skal bevares. Bygningen skal stå der den gjør i dag og ta vare på det kunstmiljøet som i dag holder til i bygningen. Det nye sykehjemmet skal «integreres» sammen med kunstmiljøet og er estimert til å stå ferdig i 2023.

Vi bygger ut skoler og veier og er godt i gang med Bypakke Tønsberg, der alle torg og parker skal rustes opp. Lekeplasser skal bygges, uterom der eldre kan møte unge og der opplevelser vil bli en samlingsplass. Tønsberg er i en rivende utvikling – uten eiendomsskatt. Vi har mange utfordringer framover, men utfordringer gir muligheter til utvikling. Tønsberg er Norges eldste by som lever side om side med historikk og nyskapning.

Fremskrittspartiet er med i flertallet som styrer Tønsberg kommune. Vi ønsker å se framover og å ta vare på våre innbyggere. Det gjør vi ikke med en skatt som rammer urettferdig og usosialt. En skatt som ikke minst rammer barnefamilier, eldre, enslige, syke og de som må snu på hver krone. Vi er for Folk Flest – det betyr ikke minst de som hver dag sliter for å få endene til å møtes. Vi ser fram til å fortsette å være med å styre Tønsberg inn i framtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags