Gode barnehager og skoler i hele kommunen

Ole Sverre Lund, listekandidat (H) og Lise Mandal, ordførerkandidat (H)

Ole Sverre Lund, listekandidat (H) og Lise Mandal, ordførerkandidat (H)

Av
DEL

LeserbrevAlle barn har glede og nytte av å gå i barnehage. Derfor må vi sikre at familiens økonomiske situasjon ikke stenger noen barn ute. I Tønsberg har vi innført viktige ordninger for familier med lav inntekt som rimeligere barnehageplass, gratis kjernetid fra barna er tre år og åpen barnehage. Dette bidrar til at 93, 6% av alle barna (2018-tall) i aldersgruppen 1-5 år i Tønsberg kommune går i barnehage. I Re kommune er andelen 89,2 %.

For oss i Høyre er full barnehagedekning fortsatt et mål! Ikke minst fordi en barnehageplass bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og gi barn et godt utgangspunkt ved skolestart. Det er gode barnehager og skoler i Re og Tønsberg kommuner i dag, men antall innbyggere vil øke i årene framover. Derfor må nye Tønsberg kommune bygge nye skoler og barnehager samt rehabilitere eksisterende. Og, vi må sørge for at barnehagene og skolene får gode nok rammer til å levere de beste tjenestene. Arbeidet med forebygging, tidlig innsats og kvalitetsutvikling må prioriteres, og bemannings- og pedagognormene oppfylles.

I barnehagene skal barna oppleve trygghet og omsorg, få venner, kunnskaper og utvikle gode sosiale ferdigheter. Barnehagene skal ha trivelige lærings- og lekemiljøer inne og ute. Det skal være tett kontakt og godt samarbeid mellom foreldrene og ansatte i barnehagen.

I 2018 var det i Re og Tønsberg 28 kommunale og 27 private barnehager med totalt 2820 barn. 63 % av barna gikk i kommunale barnehager og 37 % gikk i private. De private barnehagene bidrar til full barnehagedekning, og vi har en god balanse mellom kommunale og private barnehager.

Tønsberg Høyre vil i kommende periode øke grunnbemanningen i hele åpningstiden, øke andelen barnehagelærere til 50 prosent, ha spesialpedagoger i alle kommunale barnehager, arbeide for å redusere sommerstengningen fra fire til tre uker, innføre 5-årstrim, styrke tilbudet om åpen barnehage og øke fleksibiliteten i barnehageopptakene. Vi vil videreføre åpningstidene i barnehagene i Re og på sikt innføre mat i barnehagene, som de har i Re i dag.

Mye har blitt bedre i norsk skole etter at Høyre kom i regjering. Elevene lærer mer, de er mer til stede, flere fullfører og består eksamen i videregående skole. For Tønsberg Høyre er det viktig å skape en skole med muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn eller hvor du bor i kommunen. Alle barn og unge skal gå på gode skoler der elevene er trygge, trives, mestrer, tilegner seg kunnskaper og utvikler gode sosiale ferdigheter. Elevene skal bli sett og bli tatt på alvor.

Høyre har som mål at alle elever skal lære å lese, skrive og regne skikkelig. Dette er grunnleggende ferdigheter alle trenger for å mestre skoleløpet og lykkes i samfunns- og privatlivet. Alle elever har rett til tilpasset opplæring, uansett hvilket nivå man er på. Elevene skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Tidlig innsats vil bidra til at den enkelte elev får en bedre skolehverdag, får større utbytte av skolegangen, mindre frafall og mindre utenforskap. Tønsberg Høyre vil derfor styrke tilpasset opplæring og støtte utvikling av alternative læringsarenaer og -former, samt øke samarbeid mellom skole, foreldre, PPT og andre instanser som er viktig for å skape en god oppvekst og læringslyst.

Tønsberg Høyre vil at kommunen skal gjennomføre prosjekter og tiltak for at livsmestring og at utvikling av god selvfølelse blir en del av skolehverdagen og innføre koding (programmering) som valgfag på alle ungdomsskolene og arbeide for at ressurser som er innvilget i grunnskolen, kan følge med over, for de som ønsker det, til videregående skole.

Høyre mener at gode private barnehager og skoler kan være et godt supplement til kommunale barnehager og skoler. Tønsberg Høyre vil skape arenaer for samarbeid mellom kommunale og private barnehager og skoler om kompetanseutvikling og erfaringsutveksling.

Høyre vil sikre at lovpålagte krav om digitale ferdigheter oppfylles ved at barn i barnehager og elever i grunnskolen gis nødvendig IKT-utstyr og -opplæring.

Tønsberg og Re Høyre har som målsetting at alle ungdommer i nye Tønsberg kommune skal være godt rustet til å gjennomføre videregående opplæring på den linjen og den skolen de selv ønsker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags