Eikutbyggingen må ikke gi for store ekstrabelastninger

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hvor skal innfartsåren til det nye byggefeltet i Velleskogen gå? Dette spørsmålet opptar innbyggere på Søndre Eik i dag. Som politikere skal vi tilrettelegge for nok boliger for å imøtekomme behovet som til enhver tid er riktig for kommunen. Men det er også vår oppgave å sørge for at belastningen for dem som allerede bor der, ikke blir for stor.

DEL

LeserbrevI desember 2018 var jeg på informasjonsmøte på Wang skole angående utbyggingen av Velleskogen på Eik. Det som møtte meg, var en utbygger som presenterte sine planer for utbyggingen, og det var gode planer som skulle ivareta utemiljø, det estetiske og ikke minst kulturarven som ligger i området.

LES OGSÅ: Velleskogen: Spar de grønne lungene!

Utbyggingsplaner til bekymring

Jeg møtte også engasjerte, men bekymrede innbyggere. De var bekymret for hva utbyggingen, med inntil 400 boenheter, skulle gjøre for deres eksisterende bomiljøet på Søndre Eik.

Diskusjonen og bekymringen dreide seg ikke om hvorvidt det skulle bygges ut eller ikke, men de var bekymret for infrastrukturen. Hvor skal innfartsåren til det nye feltet gå? Det har nemlig stor betydning for dem som allerede bor på Søndre Eik. Planen som ble lagt frem, fremhevet at veien til og fra det nye feltet skulle gå gjennom det eksisterende boligfeltet.

LES OGSÅ:  Her vil de bygge 400 nye boliger – men det kan bli lettere sagt enn gjort ...

Det er ikke vanskelig å tenke seg hva biltrafikk til og fra et boligfelt med 400 boliger vil bety! Det er snakk om mange biler hver dag som skal kjøre forbi der du bor. Huset ditt, som i utgangspunktet ligger i en stille og rolig gate, vil bli et hus som ligger i en særdeles trafikkert vei med alt det vil medføre. Den trygge skoleveien blir utrygg, hagen din kan bli gjemt bak en støyskjerm og mange vil føle at de får forringet livskvaliteten sin. Jeg har ikke noe problem med å forstå bekymringen!

Vi har et ansvar for bomiljøene

Noen dager etter dette informasjonsmøte fikk jeg treffe flere av dem som virkelig har stått på for å sikre at deres bomiljø skal bestå med samme trygghet som i dag. Og jeg fikk kjenne på bekymringen og frustrasjonen. Hvor skal innfartsåren til det nye byggefeltet i Velleskogen gå? Dette spørsmålet opptar innbyggere på Søndre Eik i dag. Som politikere skal vi tilrettelegge for nok boliger for å imøtekomme behovet som til enhver tid er riktig for kommunen. Men det er også vår oppgave å sørge for at belastningen for dem som allerede bor der, ikke blir for stor.

LES OGSÅ: Her kommer det rundt 200 nye leiligheter – få en sniktitt her

Vi som er politikere, skal sørge for utvikling i kommunen, sørge for at vi har nok boliger for å imøtekomme behovet som til enhver tid er riktig for kommunen. Vi har også et stort ansvar for å ta vare på eksisterende bomiljøer og de menneskene som bor der. Gode bomiljøer er en viktig faktor for trivsel, og trivsel skaper et ønske om å bo i kommunen, som igjen skaper vekst.

Vi må ha nok skoler, barnehager og veier

Velleskogen kan bygges ut, det er allerede vedtatt, men nå må vi, som skal vedta de videre planene, sørge for at de også ivaretar de som allerede bor på Søndre Eik! Det gjør vi ikke ved å vedta en plan som gjør at innbyggerne føler at deres nærmiljø blir rasert av biltrafikk. Vi har et ansvar for at vi har fornøyde innbyggere. Vi må sørge for at skoler, barnehager og veier er klare for en så stor utbygging som Velleskogen.

(Til informasjon bor jeg ikke på Søndre Eik og vil således ikke bli direkte berørt av utbyggingen)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags