Foreldre må bli lyttet til og regnet med i skolen

FUG-leder Gunn Iren Müller

FUG-leder Gunn Iren Müller Foto:

Av

Foreldresamarbeid er lovfestet, men svært mange foreldre vet ikke om dette.

DEL

LeserbrevI praksis er det store forskjeller i hvordan dette følges opp. Kommunene må sikre at skolene har gode rutiner for foreldresamarbeid og at foreldrene får reell medvirkning i skolesaker.

Dagens forskning viser entydig at et godt hjem-skole-samarbeid har positiv betydning for barns trivsel, læring og utvikling på skolen. Dette må kommunene for alvor ta inn over seg i valgkampen.

Kommunen som skoleeier må jobbe aktivt for at samarbeidet mellom hjemmet og skolen fungerer godt lokalt. De må påse at de lovpålagte råd og utvalg finnes på skolene i kommunen, slik Opplæringsloven krever. Dernest må de sikre at samarbeidet fungerer i praksis.

Det er selvsagt rektoren ved den enkelte skole som skal invitere foreldrene til samarbeid og gir dem opplæring i hva det innebærer å ha verv på skolen. Samarbeidet skjer gjennom arbeidet i skolens råd og utvalg som FAU og Skolemiljøutvalget.

Samarbeidet mellom foreldrene og skolen må være reelt og jevnbyrdig. De foreldrene som ikke har verv skal oppleve god dialog med skolen på andre måter og arenaer til beste for eleven.

Nå alle foreldre

Mange foreldre er ikke fullt klar over hvor viktige de selv er for egne barns skolehverdag og for et godt skolemiljø. Skolen, som den profesjonelle part, som må gjøre foreldrene klar over dette.

De må ta initiativ til, og legge til rette for, et godt samarbeid med alle foreldre. Det gjelder også med de foreldrene som ikke benytter seg av de vanlige møtearenaene på skolen av ulike grunner. Det kan skyldes sykdom eller språkbarrierer.

Foreldrene er uansett barnets viktigste støttespiller og en avgjørende samarbeidspart for skolen. Det må de få vite om!

Hindre frafall

Foreldre kan bidra til å hindre frafall. En av de viktigste felles oppgavene samfunnet må jobbe sammen mot, er frafall i videregående opplæring. De som ikke fullfører står i fare for å havne i langvarig eller permanent utenforskap, både sosialt og på arbeidsmarkedet. Det kan igjen føre til psykiske eller fysiske helseplager, og gir store samfunnsmessige kostnader.

Godt hjem-skole-samarbeid kan også føre til mindre fravær, bedre selvregulering, bedre arbeidsvaner, høyere ambisjoner og gode relasjoner til medelever og lærere (Epstein m.fl.). Her er det mye å hente for å sikre at flere fullfører og består.


Kommunevalget er en gyllen anledning for politikerne til å sette handling bak fine ord om tidlig innsats. Ved å sette hjem-skole-samarbeid høyt på dagsorden og gi foreldrene reell medvirkning i skolen, tar de sitt ansvar som skoleeier.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags