Sviktes de svakeste i skolen?

BARNEOMBUDETS RAPPORT: PP-tjenesten er ydmyk når det gjelder tilbakemeldingene som framkommer.  Foto: Shutterstock

BARNEOMBUDETS RAPPORT: PP-tjenesten er ydmyk når det gjelder tilbakemeldingene som framkommer. Foto: Shutterstock

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Barneombudets rapport «Uten mål og mening» ble kommentert i lederkommentaren i TB 7. mars. Det kom blant annet fram alvorlige mangler i den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Det er sterke påstander som kommer fram som må tas alvorlig av tjenesten.

DEL

Meninger 

Rapporten baserer seg mye på intervjuer av 25 elever fra ni til 17 år fra sju ulike fylker og noen av deres foresatte, samt organisasjoner Barneombudet antok representerer elever som mottar spesialundervisning.

Harald Ring

Harald Ring

Viktige undersøkelser

Det har vært innsyn i klagesaker på spesialundervisning i utvalgte saker og det har vært møter med forskere og enkelte skoler og PP-ansatte. Barneombudet har gjort viktige undersøkelser og kommet fram til at saksbehandlingen framstår som lite barnesensitiv, både i kommunene og i klagesystemet. Det er positivt at PP-tjenesten vies oppmerksomhet i rapporten. Det er viktig med kritisk blikk i offentligheten og at praksisen rundt spesialundervisningen granskes.

Til vanlig henvises elever til PP-tjenesten fra barnehage og skole i samarbeid med foresatte. Foresatte kan også henvise selv. Når det vises større behov hos barnet, bes det om bistand fra PPT. Foreldre kan rapportere selv på eget skjema hvordan de opplever situasjonen for barnet sitt. PP-tjenesten innhenter ytterligere opplysninger fra foresatte og skole, observerer i klassen og har samtaler med eleven. Dette kan være i form av en nærmere systematisk kartlegging av sterke sider og det barnet strever med. Det er viktig å få tak i barnets perspektiv. Det er samtale rundt trivsel på skolen, fag barnet liker eller synes er vanskelig, lekekamerater og interesser. Dette blir tatt med videre i en vurdering.

LES OGSÅ: Skolen ga Kristoffer et nytt liv

Resultatene legges fram og mulige forslag til endringer og tiltak drøftes med foresatte og skolen. En sakkyndig vurdering sendes skole og foresatte og rektor fatter enkeltvedtaket. Det avtales oppfølgingsmøter og evalueringsmøter av tiltakene på skolen.

I 2016 hadde PP-tjenesten i Tønsberg totalt 1071 saker og 859 av disse var aktive. Tjenesten mottar ca. 180 nye henvisninger årlig. I 2016 var det 182. Saker avsluttes etter avtale. Dilemmaet i PP-tjenesten er ikke kompetansen, men kapasiteten. (Jf. Nordlandforskning og St. melding 18 2010-2011, Læring og fellesskap). Mindre kontorer kan riktignok ha noe mangelfull tverrfaglig kompetanse.

PPT skal fange opp og følge opp

I meldingen fra departementet er det forventet at PPT skal fange opp og følge opp. Det vil si at PPT sitter med et oppfølgingsansvar over tid for alle de elever som har behov for å bli fulgt opp. Dette binder ressurser i tjenesten, men er ønsket. PPT ble styrket gjennom statlige midler i 1999.

Styrkingen kom som en følge av at PPT skulle bidra med kompetanse- og organisasjonsutvikling til elever med særskilte behov i skolen, såkalt systemrettet arbeid. Dette er nå utvidet til også å gjelde barnehagene. Det er positivt. I tillegg er PPT tiltenkt en sentral rolle når det gjelder alle elevers psykososiale miljø (§ 9 a). Dette er nye naturlige oppgaver som er lagt til tjenesten som kjenner barnehagene og skolen som system godt.

LES OGSÅ (+): Bruker millioner på å forebygge at unge faller utenfor, men vet lite om det faktisk virker

Sliter med kapasiteten

Men nye oppgaver skal følges opp i hverdagen. PP-kontorene sliter med kapasiteten og dette går nok ut over sider ved praksis. PPT i Tønsberg har en høy tverrfaglig kompetanse, får for det aller meste gode tilbakemeldinger fra foresatte, barnehage og skole, og bidrar på ulike arenaer til gode oppvekstvilkår for barn og unge i kommunen.

PP-tjenesten er en aktiv bidragsyter i det tverrfaglige samarbeidet i kommunen, har fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid og yter innsatser på systemnivå i skole og barnehage. Tjenesten er etterspurt. PP-tjenesten er ydmyk i forhold til de tilbakemeldingene som kommer fram i rapporten, og det må arbeides videre for å forbedre praksis. Å la barnet komme mer til orde, og at deres stemme må bli bedre hørt er en av de viktigste konklusjonene i rapporten. Det bør sees nærmere på hvordan spesialundervisningens potensial kan bli bedre utnyttet slik at elevene får et bedre læringsutbytte. Til beste for barnet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags