Vi kan spørre en søker til en lærerstilling om samlivsform. Det er lovlig forskjellsbehandling.

DELK-barn er på fritidsaktiviteter sammen med klassekameratene og vennene sine i gata – som alle andre barn. Isolasjon er for lengst gått bort fra, skriver Tore Slettvik og Rolf Eknes. Bildet er fra en tidligere forestilling på Granly skole.

DELK-barn er på fritidsaktiviteter sammen med klassekameratene og vennene sine i gata – som alle andre barn. Isolasjon er for lengst gått bort fra, skriver Tore Slettvik og Rolf Eknes. Bildet er fra en tidligere forestilling på Granly skole. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Dette handler om en av de viktigste menneskerettighetene vi har, nemlig trosfriheten. Bør DELKs skoler nedlegges?

DEL

LeserbrevLena Hjelmtvedt og Tore-Jan Gjerpe er blant de mange som har mottatt et brev fra Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), der kirken beklager den smerte og belastning flere opplevde gjennom sin oppvekst og skolegang i DELK. De to forteller i et innlegg i Tønsbergs Blad 3. september om trakassering, overgrep og fysisk avstraffelsei DELKs skoler. Det gjør inntrykk å lese det de skriver, og vi kan bare understreke den sterke beklagelsen vi har uttrykt i brevet som ble sendt i vår.

Det Hjelmtvedt og Gjerpe skriver når det gjelder de mørke sidene ved DELKs historie, er i det store og hele riktig. Så er det blitt ansvaret på vår vakt å ta et oppgjør med dette, og beklage overfor de som led overlast. Situasjonen i DELK i dag er på nesten alle områder en annen.

Det begynner å bli lenge siden DELK var et strengt og lukket kristent miljø, slik Hjelmtvedt og Gjerpe hevder at vi fortsatt er. Isolasjonstenkningen er for lengst forlatt, DELK-skolene er åpne for alle, og ansatte og elever fra ulike miljøer er i betydelig majoritet i alle våre skoler.

Fritidsaktiviteter med barn i gata

En positiv kontakt med lokalsamfunnet og sosialisering utenom eget miljø ser vi i likhet med Hjelmtvedt/Gjerpe på som viktige faktorer i barnas oppvekstmiljø. DELK-barn er på fritidsaktiviteter sammen med klassekameratene og vennene sine i gata – som alle andre barn. Samtidig er vi glade for at de kan gå på en skole som løfter fram evangeliet og kristne verdier i tillegg til å gi gode allmennkunnskaper. Skolene våre har gode resultater på nasjonale prøver, og de har en gledelig stor søkning fra elever langt ut over DELKs rekker.

Hjelmtvedt og Gjerpe hevder at DELK diskriminerer og undertrykker homofile og kvinner siden vi ikke vier likekjønnede eller har kvinner som prester eller eldste. Av den grunn bør skolene nedlegges og vi bør fratas den offentlige støtten, etter deres syn.

Det handler om menneskerettighetene

DELK driver sine skoler etter gjeldende lovverk, blant annet friskoleloven, og offentlige skolemyndigheter fører jevnlig tilsyn med skolene. I tillegg er vi tilknyttet Kristne Friskolers Forbund, som stiller tydelige krav til sine medlemsskoler. Norsk lovgivning gir anledning til å spørre om søker til en lærerstilling kan identifisere seg med skolens verdigrunnlag, og også spørre om samlivsform. Dette er hjemlet i likestillings- og diskrimineringsloven § 9 om lovlig forskjellsbehandling, og § 30 om innhenting av opplysninger ved ansettelse. Dette handler om en av de viktigste menneskerettighetene vi har, nemlig trosfriheten. Heldigvis er det fortsatt bred politisk enighet i Norge om dette.

Vi har kvinner i ledelsen

Selv om vi i DELK ikke har kvinner i prestetjeneste eller det vi kaller åndelig læreansvar, sitter det kvinner i styre og ledelse på alle nivåer i kirkesamfunnet. Vårt syn i disse spørsmålene har vi for øvrig til felles med store deler av kristen-Norge og andre kirkesamfunn internasjonalt. Vi respekterer de som har et annet syn på disse temaene, og er sammen med dem blant annet i Norges Kristne Råd. Selv om vi ikke støtter homofilt samliv ut fra vår forståelse av Bibelen på dette punktet, ønsker vi å møte alle med åpenhet og inkludering i våre menigheter uansett tro, legning, kjønn, etnisk bakgrunn eller andre forskjeller. Dette er holdninger vi også ønsker å formidle til barna i våre skoler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags