Kjenner du de grønne verdiene i skolepolitikken?

Siri Smith-Meyer Jonassen

Siri Smith-Meyer Jonassen Foto:

Av
DEL

LeserbrevJeg har valgt å være en del av Miljøpariet De Grønne fordi partiet bygger på det settet av verdier som jeg ønsker at skal prege miljøet og samfunnet barna mine vokser opp i. Grønne verdier er medmenneskelige verdier og bygger på solidaritet, med andre mennesker, framtidige generasjoner, dyr og natur. Nå er det skolestart, og mange av oss kjenner ekstra sterkt på hva slags hverdag vi ønsker at det kjæreste vi har skal gå i møte.

Vi i MDG vil gi skolebarna mer frihet, lek, tid til tilstedeværelse og praktisk læring, og lærerne mer tid til å ta vare på barna som barn. Vi vil ha mindre stress for store og små. Vi mener at dette er godt forenelig med at elevene også får den teoretiske lærdommen som er viktig.

Vi vil at lærerne skal ha mindre krav til rapportering og testing. Vi vil at de minste barna skal møtes med fokus på læringsglede og fri lek framfor fagspesifikke kompetansemål. Vi vil igangsette et pilotprosjekt for leksefri barneskole fram til 4. trinn og vi ønsker rom for praktiske arbeidsmåter i alle fag. Vi vil sikre barns fritid og si nei til obligatorisk heldagsskole.

Vi vil at skolen skal ivareta mangfoldet av elever. Alle barn er forskjellige, og alle er like uendelig verdifulle. Forskjeller og mangfold er en ressurs, og dette er noe av det viktigste vi kan lære barna våre. Også derfor vil vi i MDG ha mindre fokus på testing og måling. Barn lærer på forskjellige måter. Opplevelse av egenverd og mestring er noe av det viktigste vi kan gi barna våre, og noe alle barn fortjener.

Trygge skoleveier skal være en selvfølge og vi vil etablere hjertesoner rundt skolene. Vi vil sikre god tilgang til uteområder og alternative læringsarenaer, som skolehager. Vi vil at alle barn skal få et gratis måltid om dagen men sunn og god mat. Lærerne må i størst mulig grad få faste stillinger som gir trygghet og forutsigbarhet. Vi vil øke antall helsesøstre på skolen og styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge.

Vi vil ha en skole for alle, en skole der hver enkelt elev føler seg verdsatt. Medmenneskelighet, inkludering, selvrespekt og solidaritet lærer barna best gjennom måten de selv blir møtt på. Skolestarterne og barneskoleelevene våre er barn og barna må få være barn. For barn er det fineste vi har. Les mer om grønne verdier i skolepolitikken, og MDGs politikk på alle områder, i våre program og på våre nettsider. Og stem grønt for barna og miljøet. God skolestart og godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags