Praktisk og relevant opplæring i skolen, kan vi løse det med en gaveforsterkningsordning?

Fra høyre: Leder av hovedutvalget for Utdanning i VFK, Frode Hestnes tok med seg finansministeren for å rose ansatte i Vestfold som samhandler godt om utdanning. Fra venstre: Vivil Hunding Strømme, NHO Vestfold og Telemark, Kristina Rabe, fagopplæringsjef i VFK.

Fra høyre: Leder av hovedutvalget for Utdanning i VFK, Frode Hestnes tok med seg finansministeren for å rose ansatte i Vestfold som samhandler godt om utdanning. Fra venstre: Vivil Hunding Strømme, NHO Vestfold og Telemark, Kristina Rabe, fagopplæringsjef i VFK. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDe fleste av oss merker den digitale og teknologiske utviklingen og forstår at verktøy og metoder i arbeidslivet er i rask endring, men hva med skole og utdanning? Henger utdanningsinstitusjonene med? Er utstyrssituasjonen tilfredsstillende? Finnes det driftsmidler til vedlikehold, innkjøp av verktøy og materialer, kurs eller etterutdanning av lærere i bruk av ny teknologi?

Elever, lærere og arbeidsgivere er avhengig av at skoleeier, altså politikere i kommuner og fylkeskommune – tilbyr opplæring som svarer til virkeligheten man skal møte senere i arbeidslivet. Arbeidsgivere er til enhver tid avhengig av en kompetent og oppdatert arbeidsstyrke for å skape jobber, verdier og velferd.

NHO foreslår en opptrappingsplan for utstyr i videregående skole i størrelsesorden 100 mill. kroner årlig på statsbudsjettet i en femårsperiode, og når regjeringen gir mer ressurser til utstyr over statsbudsjettet, må også kommuner og fylkeskommune også investere og bruke mer midler fra egne rammebevilgninger.

Næringslivet vil bidra med donering av utstyr, og gi elever og studenter opplæring i bedriftene gjennom samarbeidsprosjekter. Ved å innføre en ny gaveforsterkningsordning for yrkesfagene, kan bidrag og gaver fra bedrifter utløse ekstra økonomisk forsterkning til utstyrsinvesteringer. NHO mener det også bør innføres en bransjestandard for utstyr, dvs. nasjonale standarder som gir klarere føringer for utstyr i de respektive utdanningsprogrammene.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet foretok «Ideas2evidence» en kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skoler og lærebedrifter. Kort oppsummert viste den at fylkeskommunene har knappe midler til utstyr, der et er fravær av felles forståelse av utstyrssituasjonen mellom skoler og lærebedrifter, situasjonen varierer mellom de ulike utdanningsprogrammene og det er ujevnt omfang av samarbeid mellom skoler og næringsliv.

NHO Vestfold og Telemark utfordrer lokale politikere til å sikre at elever får ta i bruk oppdatert og relevant utstyr i opplæringen, at lærere får kompetanseheving og skolene i enda større grad kobler seg til det lokale næringslivet. Sammen kan vi få forslag vedtatt og slik sikre at unge og voksne får relevant og oppdatert utdanning i tråd med arbeidslivets behov.

Kilder:
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/utstyrssituasjonen-i-videregaende-skole.pdf
https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler/sintef-rapport-nye-muligheter-for-verdiskaping-i-norge/

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags