500 - Internal Server Error

[]
Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor vil nesten ingen ha jobb som rektor?

Artikkelen er over 3 år gammel

Noe av forklaringen er at arbeidsdagen går med til papirarbeid, ikke pedagogikk.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En ny meningsmåling blant 300 av Skolelederforbundets rektorer viser at en viktig årsak til at skolefolk vil bli rektor, er ønsket om å gjøre en samfunnsnyttig jobb, og muligheten til å utgjøre en forskjell i barn og unges liv. Det er inspirerende for Skolelederforbundet å organisere en så engasjert og kompetent yrkesgruppe. Men vi frykter at lokale og sentrale skolemyndigheter er i ferd med å ta rektorenes glød for gitt. Vår meningsmåling viser nemlig også at faren for å miste piffen kan være særlig stor i rektoryrket.

Papirbunken tynger

En av hovedårsakene til at våre medlemmer tok på seg rektorjobben er ønsket om å drive ledelse og pedagogisk utviklingsarbeid. Det som møter mange av dem er en helt annen hverdag. En hverdag preget av svært mye papirarbeid. En hverdag med liten tid til pedagogisk ledelse. Disse rektorene, som mest av alt ønsker å følge opp de ansattes pedagogiske arbeid, må i stedet levere diverse rapporter, egenhendig utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver, ringe vikarer og sørge for god IA-oppfølging av sykemeldte.

LES OGSÅ: Følelser er gode verktøy for problemløsning

Lav status?

Vi vet at søkningen til rektorjobber mange steder i landet er foruroligende lav. Synderen er alt det administrative arbeidet som ikke dreier seg om pedagogisk ledelse. Det er papirbunken som har gjort rektoryrket mindre attraktivt. Statusproblemet gjenspeiles i meningsmålingen, der hele sju av ti respondenter mener at yrket har for lav status. Rektorjobben er så fylt opp av byråkrati at det for mange lovende ledere frister mer å fortsette som avdelingsleder eller inspektør, eller å gå tilbake til lærerjobben.

LES OGSÅ: De mener skolen er gammeldags, men forslaget deres om endring på eksamen blir møtt med skepsis

Lønn og støtte

Rektoryrket er en av samfunnets desidert viktigste lederjobber. Det må den også fremstå som. Vi må sikre lønnsvilkår som gjenspeiler ansvaret og gir status til rektorjobben, og fjerne hindrene som stikker kjepper i hjulene for rektor-rekrutteringen. Det oppnår vi best ved å ruste opp stabs- og støtteapparatet rundt rektor. Flere administrativt ansatte med kompetanse innen økonomi, personalspørsmål, jus og teknisk drift må inn i skolen. Først da kan rektor være det pedagogiske fyrtårnet som han eller hun en gang drømte om å være. Rektoryrket bør først og fremst utøves i tett samspill med lærere og elever. Der læringen skjer. Og det er ikke bak et skrivebord. 

Kommentarer til denne saken