På Ringshaug skole ler ikke barna når de ser hvor mye deres læringsmiljø svekkes neste år

Jonas Murby, FAU Ringshaug skole

Jonas Murby, FAU Ringshaug skole Foto:

Av

Til Tønsberg kommune og Tønsbergs politikere. Fra FAU Ringshaug skole.

DEL

MeningerI høst har kommuneadministrasjonen presentert et behov for å senke kommunens kostnader med 2%. Vi forstår at et svekket inntektsgrunnlag medfører et behov for besparelser. FAU ved Ringshaug skole reagerer imidlertid sterkt når vi ser konsekvensene for Ringshaug skole og barnas læringsmiljø. Mens kommunen skal redusere kostnadene med 2%, har Ringshaug skole fått et kutt på hele 5% i neste års budsjett.

Dette er å la barna på Ringshaug skole ta kostnaden! Effekten av budsjettreduksjonen er at lærerkorpset må reduseres med 10% og antall assistenter med 30%. Årsaken er at budsjettreduksjonen i all vesentlighet må tas på lønn da det ikke er innsparinger å hente på drift og eiendom. Dette er ikke tilfredsstillende prioritering av Tønsberg kommune og Tønsbergs politikere. Den planlagte reduksjonen er alvorlig for en skole som i lang tid har hatt det minste budsjettet per elev og den laveste lærertettheten blant kommunenes skoler.

Ringshaugs «Lærertetthet i ordinærundervisning» var i skoleåret 2018/2019 på nesten 23 elever per lærer, langt over andre skoler i Tønsberg som hadde 15-20 elever per lærer i ordinær undervisning, og langt over den lovlige normen, som på Ringshaug burde være 17.

Foto:

Bak tallene på Ringshaug ligger syv år med vekst i elevantall fra 440 til 565 elever. Dessuten tilkommer et sterkt stigende antall elver som krever særskilt oppfølging. Til tross for at antall lærere har økt jevnt, har lærertettheten i ordinær undervisning minsket. Noe av det som har gjort at Ringshaug skole har forbedret sine resultater på de nasjonale prøvene de siste årene, har vært et sterkt lærerkorps og effektiv bruk av elevassistenter.

Assistentene har bidratt til å skape orden og ro i klasserom og korridorer, og dermed bistått lærerens arbeid med et bedre læringsmiljø og et høyt ambisjonsnivå. På samme måte som disse ressursene har vært en tilgang, vil en minskning av disse ressurser på opptil 30% medføre et svakere læringsmiljø.

Forskning og empiri er tydelig på sammenhengen mellom personaltettheten og studieresultatene. Har vi virkelig råd til å ta de langsiktige kostnadene ved å svekke læringsmiljøet på en slik dramatisk måte, og særlig på Ringshaug? FAU mener nei! Tønsberg kommune kan ikke med viten og vilje svekke barnas læringsmiljø på denne måten. Skolen er kommunens og offentlighetens kjernevirksomhet. Vi mener læring bør være sentralt også i Tønsberg kommune, og særlig når kommunene har signalisert sine ambisjoner i mottoet «Tønsberg kommune – der barn ler».

På Ringshaug skole – Vestfolds største barneskole – ler ikke barna når de ser hvor mye deres læringsmiljø svekkes neste år. De ser at de må bære en større del av byrden enn andre i kommunene, og det kan vi som FAU ved Ringshaug skole ikke akseptere.

Politikere og kommune må satse på barn og læring.

FAU ved Ringshaug skole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags