La oss ta makta tilbake!

Av
DEL

LeserbrevNår Vestfold Telemark fylkeskommune er en realitet 1. januar 2020, er det ingen vei tilbake. Senterpartiet og til dels Arbeiderpartiet reiser nå land og strand rundt på stemmesanking, og sier at delene av reformen som ble gjennomført mot innbyggernes vilje, kan reverseres dersom de kommer til makta ved valget om to år. Men da er allerede regionene, de nye fylkeskommunene etablert og godt i drift. Det de kaller reversering, må egentlig bli en ny reform for å splitte opp Melands norgeskart for å etablere nye fylkeskommuner etter gamle grenser. Denne reverseringsballen må derfor legges død, og de må heller se på hvordan uheldige utslag av reformen kan rettes på.

Det er faktisk på tide å heise et rødt flagg! Stopp! Det skjer, det vi fryktet. Vestfold blir spist av Telemark! Det startet med at fylkeshovedstaden med både den politiske og administrative ledelsen ble lagt til Skien. I overgangen vil administrasjonen bestå av telemarkinger og vestfoldinger, men om en stund vil det nok kun være aller flest telemarkinger som jobber i fylkeshuset. At dette vil skje, så vi allerede da den nye administrative ledelsen skulle tilsettes. Flertallet av de nye direktørene har sin bakgrunn fra Telemark.

I Vestfold er det fritt skolevalg, i Telemark er det ikke. Nå ender det etter all sannsynlighet med en løsning som ligger nærmere Telemarks inntaksordning. I Vestfold er kollektivtransporten organisert i et eget selvstendig selskap, mens i Telemark er den underlagt fylket. Organisering av kollektivtrafikken gikk også Telemarks vei. Om ikke lenge skal velgerne i Telemark og Vestfold stemme frem politikere til det nye fylkestinget. Sammensetningen av det nye tinget, vil garantert få en annen politisk farge enn det et fylkesting i Vestfold vil ha. Det nye fylkestinget vil nok også vedta flere beslutninger som er på tvers av hva som tjener Vestfold best. Det gode og respektfulle politiske klimaet i Vestfold, har allerede vært utsatt for prøvelser i sammenslåingsprosessen. Våre fylkespolitikere møter et hardere og mer direkte politisk klima i Telemark. Det er en fare for at høflige politikere fra Vestfold bøyer nakken og aksepterer mer enn nødvendig for å unngå for store stridigheter.

Regionreformen kan vel kalles det mest irreversible grepet den sittende regjeringen har iverksatt. Det har gått prestisje i gjennomføringen. Monica Meland fra Høyre forsvarer regionreformen til hun blir blåere enn blå.

Regjeringen og Monica Melands prestisjeprosjekt har ført til, og vil føre til at Høyre med regjeringen må lykkes med etableringen av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Høyre i Vestfold med fylkesordføreren i spissen, gjør nok sitt for at reformen skal lykkes. I enhver uenighet og disputt med politikerne fra Telemark, så ser det ut til at Vestfoldpolitikerne kaster inn håndkleet for å tilfredsstille telemarkinger. Høyre ønsker nok å kunne si at regionreformen Vestfold ogTelemark er en suksess. Partipisken ser ut til å rå. Vestfoldsjela er til salgs.

Noen har flagget denne løsningen tidligere i kommunereformen. Jeg hever flagget igjen. Det var en utopi, men kanskje ikke nå. La oss revitalisere ideen om Vestfold som en kommune! Vestfold er ikke større enn at det er fullt mulig. Det er også i tråd med regjeringens ånd. Vestfold kommune vil kunne bli en slagkraftig og en sterk motvekt mot den forventede telemarksdominerte fylkeskommunen.

Vestfold kommune vil få ca. 245 000 innbyggere og bli Norges tredje største kommune, med de fordeler det innebærer. I tillegg til å løse de nåværende kommunale oppgavene på en bedre måte, vil kommunen også søke om å overta flere av de fylkeskommunale oppgavene slik som videregående opplæring, samferdsel og landbruk. Dersom Vestfold kommune overtar ansvaret for videregående opplæring, vil kommunen få ansvaret for hele skoleløpet, og med det fjerne det kunstige skillet mellom to forvaltningsnivåer som idag er til hinder for å arbeide optimalt for elevenes beste. Det er naturlig at Vestfold kommune benytter seg av kommunedelsutvalgsmodellen for å ivareta lokaldemokratiet i de opprinnelige kommunene.

Det er allerede et sterkt fellesskap i Vestfold. I motsetning til redaktøren i Tønsberg Blad, er det mange som mener at det å kalle seg vestfolding er like naturlig som å kalle seg sandefjording eller larviking.

Som en av Norges største kommuner, vil Vestfold bli toneangivende i den politiske debatten i landet, Vestfold vil bli en utfordrer som med sin beliggenhet og allerede tunge økonomiske og politiske pondus å regne med både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags