Slik holder sykepleierne lenge i jobben

PAUSETRIM: Midt i en travel hverdag legger Sykepleierforbundet i Vestfold inn en treningsøkt. Rådgiver Inger Stulen bak og fungerende fylkesleder og artikkelforfatter Randi Askjer foran. Bildetekst Bildetekst

PAUSETRIM: Midt i en travel hverdag legger Sykepleierforbundet i Vestfold inn en treningsøkt. Rådgiver Inger Stulen bak og fungerende fylkesleder og artikkelforfatter Randi Askjer foran. Bildetekst Bildetekst

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Sykepleierforbundet sier ja til arbeidsbetingelser som sikrer best mulig helse for sykepleierne slik at de kan holde lenge!

DEL

Meninger• Gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er i dag 57 år

• Gjennomsnittlig sykefravær for sykepleiere er åtte prosent

• Over halvparten av sykepleierne jobber deltid

• Over 10000 sykepleiere jobber i andre sektorer enn helse og omsorg og undervisning

Har vi råd til dette? SSB sier at det vil mangle 28.000 sykepleiere, 600 helsesøstre og 200 jordmødre om 20 år. Dette er beregnet i fulle årsverk, altså langt flere personer. Dette er langt flere enn hva det utdannes til i dag.

Sykepleiere stortrives med spennende utfordringer i yrket, og en svært meningsfull arbeidssituasjon hvor pasienten hele tiden er i fokus. Sykepleierutdanningen er derfor attraktiv! Dessverre opplever mange et sterkt press med at mange ulike behov og oppgaver skal gjøres samtidig, og en kombinasjon av psykisk og fysiske belastninger.

Det er forsket på om trening i arbeidstid har innvirkning på de ansattes helse, og om det reduserer sykefravær. Resultatene viser at kortsiktige «stunt» for å få ansatte i form har liten effekt. Målbevisst satsing på den enkeltes fysiske helse, trening og velferd, både i og utenfor arbeidstid har imidlertid god effekt!

Har arbeidstidsordninger noen betydning? Gjennom trepartsamarbeidet i Norge har arbeidsgiver og arbeidstaker satt seg sammen for å jobbe fram bærekraftige og langsiktige løsninger på arbeidslivets utfordringer. Dette har sikret et stabilt velferdssystem og en velfungerende helsetjeneste. Arbeidstidsutvalgets innstilling til Stortinget, som ble lagt fram i januar, undergraver i stor grad dette samarbeidet.

Forslaget fratar de tillitsvalgte muligheten til å være en aktiv deltaker i arbeidet med å utarbeide gode turnuser og bidra til å sikre løsninger som på sikt ivaretar de ansattes helse og sikkerhet. Dette bekymrer oss, noe også mindretallets innstilling sterkt uttrykker. Vi ber stortingspolitikerne på «Vestfoldbenken» følge med i timen, og sikre at dette ikke iverksettes!

Gunstig med deltidsarbeid og små stillinger? Det kan kanskje høre eksotisk ut med en deltidsstilling? Virkeligheten er at ingen utdanner seg for å jobbe deltid. I dag behandles stadig sykere pasienter hjemme i kommunene, noe som krever faglig dyktige, trygge og oppdaterte sykepleiere. Fafo-rapport 2013:27 viser av Molands forskning at mer bruk av ansatte i heltid gir bedre kvalitet på tjenesten, bedre effektivitet og bedre arbeidsmiljø.

Når den samme ansatte oftere er på jobb, får pasienten færre å forholde seg til, og det gir bedre kontinuitet i arbeidet. Den ansatte gis også større mulighet til å holde seg faglig oppdatert, og bidra med større engasjement og involvering på arbeidsplassen. Vi ser fortsatt at det lyses ut sykepleiestillinger i Vestfold på eksempelvis 15 og 33 prosent. Er det slik vi skal sikre helsetjenesten fremover?

Pasienter vet ikke alltid om helsearbeideren i hvit frakk er ufaglært, helsefagarbeider, sykepleier eller lege. I noen situasjoner er det viktigst å ha en person som kan gi hjelp. Allikevel vet alle at noen ganger må sykepleier tilkalles, og andre ganger en lege, fordi kunnskapen og kompetansen er ulik. Lavtlønnede kvinneyrker har blitt løftet i lønnskampen, noe vi synes er bra! Utfordringen er nå at det er svært liten lønnsforskjell mellom dem med ingen eller kort utdanning, til sykepleiere med høyere utdanning. Sammenlignet med andre yrkesgrupper med høyskoleutdanning, som f.eks. ingeniører, ligger sykepleierne 20 prosent lavere i lønn.

Dette er for liten lønnsforskjell til å motivere for å ta høyere utdanning, eller til å bli værende i yrket. Sykepleierforbundet mener derfor at sykepleierne må prioriteres i årets lønnsoppgjør!

Finnes det håp? Ja vi tror at arbeidskraftreserven blant sykepleierne kan benyttes bedre, men da må vi sikres riktig lønn, gode arbeidstidsordninger og bemanningsplaner som ivaretar sikkerheten til pasientene. Dette gjør det mulig å kombinere familie og arbeid, og sikre de ansattes helse slik at de kan stå lenge i arbeid.

Randi Askjer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags