Barn i lavinntektsfamilier deltar mindre enn andre barn - la dem som får sosialhjelp beholde barnetrygden

Familiene i Tønsberg som i en overgangsperiode er avhengig av sosialhjelp som inntekt mister i praksis barnetrygden, skriver Berit Eivi Nilsen.

Familiene i Tønsberg som i en overgangsperiode er avhengig av sosialhjelp som inntekt mister i praksis barnetrygden, skriver Berit Eivi Nilsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tønsberg kommune skal justere nivået for økonomisk sosialhjelp. I forslaget som legges fram til politisk behandling skal fortsatt barnetrygden inngå i inntektsberegningen for utmåling av økonomisk sosialhjelp. Det betyr at de familiene i Tønsberg, som i en overgangsperiode er avhengig av sosialhjelp som inntekt, i praksis mister barnetrygden. Fortsatt skal det altså ikke skje noe som vil gjøre situasjonen bedre for disse barnefamiliene hvis forslaget fra administrasjonen blir vedtatt.

Flere med vedvarende lav inntekt

Det er alvorlig når vi vet at antallet fattige barn i Norge øker. I Tønsberg har andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt økt fra 8,6 prosent i 2013 til 9,2 prosent i 2015. 

LES OGSÅ: Hvordan orker du?

Barnetrygden var i utgangspunktet ment som et tilskudd til ordinær inntekt og som en universell ordning for omfordeling mellom dem som har og de som ikke har barn. Når barnetrygden inngår i inntektsberegningen for utmåling av økonomisk sosialhjelp fungerer den ikke lenger etter denne intensjonen. Den fordelingspolitiske virkningen av barnetrygden blir fratatt dem som er avhengig av sosialhjelp.

Mindre aktive

Levekårsundersøkelser viser at barn i lavinntektsfamilier deltar i mindre grad enn andre i barnehage, SFO og fritidsaktiviteter. Dette svekker deres mulighet for utvikling av språkforståelse og sosiale ferdigheter som er viktig for å kunne delta i utdanning og arbeid, når de blir eldre.

LES OGSÅ: SV vil ikke behovsprøve barnetrygden: – Vi vil heller øke skattene på høye formuer, høye inntekter og store eiendommer

Tønsberg Arbeiderparti har fremmet forslag om at barnetrygden holdes utenfor inntektsberegningen ved utmåling av økonomisk sosialhjelp og at dette innarbeides som en bestemmelse i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven). Dette ble enstemmig vedtatt på årsmøtet i Vestfold arbeiderparti og oversendt stortingsgruppen. Dette vil forsterke og støtte opp under det vedtaket et enstemmig storting fattet den 6. mars i år – nemlig å be regjeringen vurdere hvorvidt barnetrygden bør holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, og fremme sak for Stortinget på egnet måte.

Mer rettferdig

En felles praktisering av inntektsberegning ved utmåling av økonomisk sosialhjelp vil gi en mer rettferdig praktisering av sosialtjenesteloven – en lov som skal sikre levevilkårene for familier som befinner seg i en vanskelig livssituasjon.

I Tønsberg har Høyre og Fremskrittspartiet mulighet for å endre en negativ praksis. Hvis de velger å gjøre noe for de familiene som har det vanskelig, kan de regne med uforbeholden støtte fra Arbeiderpartiet.

LES OGSÅ: 5.100 barn i Vestfold lever i fattigdom - øk barnetrygden nå!

Vis solidariet

Når nivået på livsoppholdssatsene for økonomisk stønad fastsettes av den enkelte kommune, har de nå en gyllen mulighet til å vise solidaritet med familier som sliter.

LES OGSÅ: Barndommen må bli best mulig – du har bare en!

Arbeiderpartiet har alltid vært opptatt av å sikre gode velferdstjenester for alle innbyggere. Avstanden mellom fattige og rike øker. Dette forslaget har betydning for dem som har aller minst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags