Du har en viktig jobb, du som er valgt til å være med på å styre landet

SIKKERHETSNETTET: Nav-kontorene må være åpne og tilgjengelige for publikum. Foto: Kirvil Håberg Allum

SIKKERHETSNETTET: Nav-kontorene må være åpne og tilgjengelige for publikum. Foto: Kirvil Håberg Allum

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Til deg som er valgt til å representere Vestfold på Stortinget: Gratulerer! Du har en viktig jobb. Vi tror at du ønsker å gjøre Norge til et bedre land å bo i, for oss alle.

DEL

Meninger 

FO er en fagforening for sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere. I Vestfold har vi nesten 1000 medlemmer. Våre medlemmer jobber i helse- og sosialsektoren. Du finner sosialarbeidere i barnevernet, i tjenester for mennesker med utviklingshemming, på sykehus, i rusomsorgen, i psykisk helsevern, i eldreomsorgen, i arbeid med flyktninger og på Nav. Vi har førstehåndskunnskap om de menneskene som har det aller vanskeligst i samfunnet.

Viktige valg

De neste fire åra skal du gjøre prioriteringer for landet vårt. Vi gir deg en huskeliste med ting du bør ta tak i:

1. NAV-kontorene må være åpne og tilgjengelige for publikum. Nav skal være et sikkerhetsnett og fange opp dem som sliter mest. Om tjenesten sentraliseres og digitaliseres, skapes det større avstand til dem som trenger hjelpen. Folk som trenger Nav må enkelt kunne møte en kvalifisert ansatt.

2. Tjenestene til utviklingshemmede må styrkes. Det er stor mangel på kompetanse blant dem som jobber med utviklingshemmede. Det slås fast i NOU 2016:2017, «På lik linje». Vernepleiere har den beste kompetansen i dette arbeidet. Brukergruppen må få den hjelp de trenger med skolegang, helse, arbeid og fritid. Nødvendig kompetanse må lovfestes.

3. Barnevernet må rustes opp. Våre medlemmer sliter med å strekke til i arbeidshverdagen. Saksmengden er for stor og de ansatte for få. Det kan føre til at barna ikke får den hjelpen de trenger. Barnevern må tilføres ekstra midler snarest. Barndom kan ikke settes på vent.

LES OGSÅ: Fem grep for et bedre barnevern

4. God skolehverdag for alle. Stadig flere elever sliter sosialt eller med psykiske vansker. God oppfølging av elever som har det vanskelig kan gjøre skolehverdagen lettere og forebygge frafall. Flere faggrupper må inn i skolen. Antallet sosialarbeidere i skolen øker, og tjenesten bør bli lovpålagt

5. Sosialfaglig hjelp ved sykdom. Alvorlig sykdom kan føre til store utfordringer i hverdagen økonomisk, praktisk og følelsesmessig, for den syke og for de pårørende. Når en er syk, kan det være vanskelig å finne fram i jungelen av hjelpe- og stønadsordninger. Alle familier som rammes av alvorlig sykdom må få tilbud om samtale med sykehussosionom.

6. Trygge arbeidsplasser. Våre medlemmer er de yrkesgrupper som er mest utsatt for trusler, vold og hets. Vi ønsker at dere politikere vet hva våre medlemmer kan oppleve på jobben. Sammen må vi sørge for at våre medlemmer har en trygg arbeidshverdag.

Spør oss gjerne

Du skal styret landet vårt de neste fire årene. Vi har unik kunnskap og kompetanse om det som rører seg i velferdstjenestene. Vi vet mye om hvordan de som sliter mest i samfunnet vårt har det, og hva som kan gjøre deres liv bedre. Vi ser fram til et godt samarbeid.

Kontakt oss, og kom gjerne innom våre kontorer i Tønsberg.

Lise Holm

Fylkesleder, FO

Vidar Byholt

Fylkessekretær, FO

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags