Larsen, presidenten og oligarkene - i riktig rekkefølge

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Selv om det muligens ikke er intensjonen fra TBs side er dagens oppslag om «Smith, Larsen og oligarken» underholdende lesning.

DEL

At jeg skulle få den noe tvilsomme ære å bli sidestilt med en profil som Abramovich var ikke helt ventet, men egentlig burde jeg vel ikke være overrasket når jeg tenker på de presseakrobatiske krumspring TB har stått for de siste år.

Jeg flyttet for øvrig til Russland høsten 1992, og vårt første russiske selskap ble etablert samme år av ingen ringere enn Vladimir Putin. TB må da få lov til å tenke at jeg er kompis både med presidenten og oligarkene.

Gjennom mange år har jeg arbeidet i Russland fra base på Kypros, av den enkle grunn at regelverket både i Russland og på Kypros favoriserer kypriotiske morselskaper. Det oppleves nærmest kunnskapsløst når Kypros som gateway til Russland av TB framstilles som grunnleggende suspekt. At det skjer mye rart på Kypros gjør vel ikke alle der til kjeltringer.

Mange vestlige investorer som er bosatt i Russland ønsker å holde tvilsomme miljøer på avstand. Dette har med egen og familiens sikkerhet å gjøre. Alt for mange har endt sine dager på grunn av lemfeldig håndtering av sensitiv informasjon, og eierskap er faktisk det mest sensitive i Russland. Om omtenksomme og forsiktige investorer ønsker at deres eierskap ikke skal være fullt offentlig for enhver - russisk eller vestlig interessent - er de vel ikke dermed blitt kriminelle. Man kan umulig ha hatt noe å gjøre med tidligere sovjetstater de siste 25 år - og overlevd - om man ikke forstår behovet for en viss sekretesse.

Mitt arbeid som konsulent og investor er noe jeg driver i privat regi, og det oppleves veldig rart at min virksomhet bør gå dårlig økonomisk for at mitt medlemskap i et kirkesamfunn skal være etisk riktig. Mon tro om dette har noe å gjøre med at jeg har valgt riktig (galt) kirkesamfunn? Har det å gjøre med det faktum at vi er en minoritet som det tilsynelatende er uproblematisk å mobbe?

Nå hevder TB at Smiths Venner er blitt en betydelig politisk og økonomisk maktfaktor i Vestfold-samfunnet, med flere medlemmer i sentrale posisjoner i lokalpolitikken. Betyr det at dersom en person i vår menighet ble statsråd, ville vedkommende være nødt til å forlate sitt trossamfunn?

Med denne tilnærmingen burde verken Obama eller Romney ha vært presidentkandidater. TBs etikk på dette området er et kaldt gufs fra en tid jeg oppriktig trodde vi hadde lagt bak oss for mange tiår siden.

«Følg makten og følg pengene» lærer redaktøren i TB oss. Det er et spørsmål om ikke det er bedre at TB begynner med grunnleggende interne prinsipper, og får forankret sine etiske vurderinger grundig i det norske samfunnets verdigrunnlag. Har vi rett til å ha både et privatliv og et foreningsliv? Vil TB begynne å kartlegge alle selskaper som muslimer i Vestfold eier, og hevde at muslimenes samlede formue representerer en maktfaktor i fylket?

La meg skynde meg og presisere at det jeg skriver ikke er ment å gi inntrykk av at jeg har lidt noen nød i det norske samfunnet. Jeg er svært privilegert og takknemlig for at jeg er født inn i verdens beste land. På grunn av gode sosiale ordninger fikk jeg topp utdanning og ideelle muligheter både til personlig utvikling og senere økonomisk utbytte. Kanskje nettopp på grunn av dette har jeg gjennom hele livet hatt en absolutt lojalitet til norske lover og bestemmelser, og har forholdt meg til disse selv om det har vært nok av anledninger til å berike meg på å omgå dem.

Av utdannelse er jeg revisor, og selv om jeg gjerne ville slippe å bli vasket i trykksverta har nok juridiske hensyn vanligvis ligget lengre framme i pannebrasken enn omdømmestrategi.

Jeg kan likevel ikke se at det overhodet hører hjemme i virkeligheten å framstille min private forretningsvirksomhet og menighetens økonomi som en samrøre. Jeg har aldri beriket meg på vår menighet, men har i stedet bidratt på mange måter i mange år. Menighetens regnskaper er jo åpne for alle medlemmer, og enhver kan også selv se våre regnskaper på menighetens nettsted www.brunstad.org.

Jeg har vært et sentralt styremedlem i vår forening, men gikk ut av styreverv for mer enn et år siden. De som i dag sitter med lederverv i foreningen kan mer enn gjerne grundig undersøke om TBs påstander holder vann. Hva må jeg gjøre for at TB skal slå seg til ro?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags