Kjære besteforeldre, nå må dere engasjere dere!Det er en stor gave å få bli besteforeldre. Vår kjærlighet til barnebarna får oss til å gå langt i å beskytte disse. Vi vil dem så vel! Derfor mitt engasjement i en viktig, frem til nå altfor lenge forsømt debatt om skadelig stråling fra trådløs teknologi. Hva kan du og jeg gjøre mer for at sannheten om skadelig stråling kommer frem?

Vi besteforeldre vil selvsagt at alle barn og unge skal ha den beste og tryggeste oppvekst – uten noen form for overgrep. Men lar det seg gjøre i dagens samfunn, her i Norge og verden for øvrig, der det nå legges til rette for en enda mer digitalisert og elektrifisert verden, hvor trådløs teknologi skal brukes til å gjøre hjem og byer «#8221;smarte»#8221; i forbindelse med tingenes internett?

Teknologien fremstilles kun som trygg, nødvendig, økonomisk lønnsom m.m., og den er forførende. Vi er alle blitt avhengige. Det mange kanskje ikke vet er at denne teknologien er varslet å være skadelig. Jeg anbefaler derfor alle besteforeldre å lese dere opp på hva som finnes av advarsler, av appeller fra leger og forskere, fordi dette er en teknologi som våre barnebarn nå er pålagt å bruke i alle barnehager og skoler.

LES OGSÅ: Jeg synes ikke det er noe smart med de nye automatiske strømmålerne

Leger og forskere bekymret

Det mangler ikke på bekymringsmeldinger fra leger og forskere i andre land, men dessverre har Statens strålevern (SSV), som er fagmyndighet på elektromagnetiske felt i Norge, og er pålagt av våre helsemyndigheter å skulle varsle oss om skadelig stråling, sviktet i sitt oppdrag. De har valgt å stole på den forskningen som er utført bl.a. av trådløsbransjen selv, og de viser stadig til at grenseverdiene er helt i tråd med anbefalinger gitt fra en privat tysk stiftelse, ICNIRP, som for øvrig ikke har justert sine påståtte trygge grenseverdier fra 1998, som kun beskytter mot akutt oppvarmingsskade, men som ikke tar hensyn til langtidsvirkninger selv om det i dag foreligger tusenvis av studier som viser at skader på cellenivå skjer, og det langt under disse grenseverdier.

LES OGSÅ: Smarte strømmålere, et eksperiment med barn og unges liv?

Statens strålevern avfeier stadig enhver kritikk om at de ikke er oppdatert på kunnskapen som finnes tilgjengelig i dag. De gjentar konklusjonen til «#8221;ekspertgruppen»#8221;, der de deltok i 2012, at «#8221;den samlede forskningen ikke finner skader»#8221;. Det som forundrer meg er at de tør overse den forskningen som viser skadevirkninger.

Vi nordmenn har stor tillit til hverandre og til våre makthavere, og det er verdifulle egenskaper, men hva når myndighetene opptrer på den måten vårt strålevern gjør i en så viktig sak, som kan få store negative virkninger på folkehelsa, er de da verdige vår tillit? De velger altså å se bort fra Freiburg-appellen, som kom allerede i 2002 og er like aktuell i dag. De har valgt å se bort fra appeller fra 230 forskere fra 40 land, som er sendt FN og WHO i mai 2015. De velger videre å se bort fra 5G-appellen, fra høsten 2017, hvor 180 forskere og leger fra 37 land har underskrevet. Denne ligger nå ute på nettet med oppfordring til at vi alle bør skrive under på at vi ikke ønsker denne skadelige teknologien!

LES OGSÅ: El-overfølsomme Odd-Erik tapte rettssak om strømledninger. Nå må han punge ut

Bruk fasttelefon!

Disse fagfolka (leger og forskere) ser en stor fare i utrullingen av 5G, noe som nå pågår som prøveprosjekt i Kongsberg (og muligens andre steder). Statens strålevern har også valgt å se bort fra de anbefalinger som kom allerede i 2011, og hvor Europarådet bl.a. skrev følgende;

«Iverksett alle rimelige tiltak for å redusere eksponeringen fra elektromagnetiske felt, særlig fra mobiltelefoner ………, ikke bruk trådløse nettverk, trådløse telefoner og mobiltelefoner i skolen –  informer allmennheten om risiki ved bruk av teknologi som avgir pulsert mikrobølgestråling i hjemmene …..  Anbefaler bruk av fasttelefon!»#8221;

LES OGSÅ: Fastlegeordningen i Tønsberg under press

Skaper dette tillit til en av våre viktigste fagetater på området som omhandler ikke-ioniserende stråling? Hvorfor skal ikke føre-var-prinsippet gjelde? Hvorfor skal ikke Grunnlovens miljøparagraf tas hensyn til når SSV attpåtil har sagt at vi skal holde strålenivået så lavt som mulig fordi også de er usikre på langtidsvirkningene av strålingen?

Så besteforeldre og gjerne alle foreldre, la oss nå bli mange flere som forlanger at våre myndigheter viser vilje til å gå igjennom den forskningen som viser at skader og sykdom kan oppstå når befolkningen blir eksponert for mikrobølger og elektromagnetiske felt! La oss forlange en debatt for å se hva politikere kan om temaet, og hva de mener betyr mest; en imponerende teknologi eller god helse for alle barn og unge, våre barnebarn!