Advokat E. Grimstad: «Ta ikke Statens stråleverns friskmelding av AMS for god fisk»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI juli ble en juridisk utredning ferdigstilt av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS: «Smartmålerne, jussen og helsa». En utredning som setter Statens strålevern (endrer navn til Direktoratet for stålevern og atomsikkerhet (DSA) 1.1.2019) i et dårlig lys. I et senere intervjue kommer advokat Erling Grimstad, tidligere økokrimsjef, med en del betrankninger hvorav noe her gjengis.

Grenseverdier og Strålevernet

Strålevernet skriver selv i brev at de ikke har kompetanse på elektromagnetiske felt, men følger en ekspertgruppe, ICNIRP sine anbefalinger. Grenseverdiene her beskytter kun mot oppvarmingsskader av vev, og andre relevante elementer berøres ikke. Hvem er egnetlig ICNIRP? Tilsløringen i ICNIRP og fraværet av kompetanse hos DSA gir ifølge Grimstad stor grunn til å undersøke videre.

Historie

I område etter område (tobakk, asbest, bly, PCB) har vi sett at såkalt trygge materialer, likevel har vist seg å være det motsatte. Selv om materialene har blitt godkjent også i lovverket. Grimstad påpeker at tunge næringslivsaktører ikke alltid ønsker vitenskapen velkommen, og holder ute noe av det man har kunnskap om. Fravær av debatt i Norge synes han nesten er påfallende. Og debatten må omhandle all trådløs teknologi vi i hverdagen omgir oss med, ikke bare de nye strømmålerne. Grimstad mener politikerne må engasjere seg rundt føre-var-prinsippet som er nedfelt i grunnlovens §112.

Frankrike demonterer trådløst

Grimstad vekkes spesielt av de to følgende forhold. 1) Kunnskap fra grundig eksperthold. Uavhengige rapporter både fra WHO, samt Europakommisjonen beskriver helsemessige skader av trådløs teknologi. 2) Frankrikes nylige betemmelse av at all trådløs teknologi skal fjernes fra barnehager og barneskoler. Denne trådte i kraft i august, og årsaken er barnas helsemessige sårbarhet.

Legene

En vanlig lege har liten eller ingen kunnskap om ikke-ionoserende stråling. Men, stadig flere leger leser seg opp på tematikken og innehar følgelig en kompetanse som verken finnes i DSA eller hos Helsedirketoratet. Grimstad mener lovverket tydelig sier at disse legene skal bruke sin kompetanse i sitt legevirke, og ikke følge instrukser fra Helsedirketoratets mangelfulle kunnskapsstatus.

Gandhi

Mahatma Gandhi skal ha sagt: «Først ignorerer de deg, så ler de av deg, så slåss de mot deg og så vinner du». Vi blir ikke lenger ignorert eller ledd av, men befinner oss i slåssfasen. Har ikke behov for å være noen vinner, men jobber for at sannhet skal frem. Trådløsbransjen vil måtte finne andre bein å stå på, slik den er i dag har den ikke livets rett. Spørsmålet er bare hvor lang tid det vil ta før samfunnet endrer kurs. Vi jobber for fremtidige generasjoners helse og livsgrunnlag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags