I innlegget «Sannheten om skadelig stråling» i Tønsbergs Blad 13. desember skriver Grete Søgård at dagens besteforeldre bør være bekymret for barnebarna sine som må bruke den trådløse teknologien hun mener er skadelig. Hun hevder også at strålevernmyndighetene overser forskning og appeller som sier at stråling fra trådløs teknologi er helsefarlig.

Søgårds påstander er kun egnet til å spre unødig frykt. Den samlede internasjonale forskningen viser at strålingen fra trådløse teknologi ikke er helsefarlig, så lenge nivåene er under de anbefalte grenseverdiene, noe de er i Norge.

Den samlede strålingen som vi utsettes for fra trådløs teknologi er svært svak i Norge – normalt er nivået under én tusendel av grenseverdiene. Det viser målinger Statens strålevern gjør sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Ikke vitenskapelig kvalitet

Strålevernet er fagmyndighet på strålingen fra elektromagnetiske felt og vi følger forskningen på området tett. Når helsefaren vurderes, legges all forskning om stråling som oppfyller vitenskapelige kvalitetskrav til grunn.

Myndighetene kan ikke forholde seg til spredte enkeltstudier som ikke holder vitenskapelig kvalitet. Vi må forholde oss til den samlede forskningen som vurderes jevnlig av bredt sammensatte ekspertgrupper.

Søgård hevder også at fagfolk ser en stor fare i utrullingen av den nye 5G-teknologien som blant annet prøves ut i Kongsberg for tiden. Vi ser ikke noen grunn til at vi skal trenge å bekymre oss for 5G heller, med den kunnskapen vi sitter på i dag.

Under grenseverdier

Foreløpig er det gjort få målinger på verdensbasis av strålingen fra 5G. Det er fordi 5G-teknologien fortsatt er under utvikling og bare brukes på mindre testområder rundt om i verden. De 5G-målingene vi har sett, viser at strålingen ligger langt under de anbefalte grenseverdiene som er satt av den Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP).

Vi kommer til å fortsette å følge nøye med ved innføringen av 5G-teknologien, på samme måte som vi følger med på all stråling i samfunnet for at folk skal ha en stråletrygg hverdag.