Kjære politiker. Hvilke fotavtrykk ønsker du det skal stå igjen etter deg?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL
Jeg regner med at de fleste av dere politikere har tenkt igjennom dette siden deres oppgaver er å ta de riktigste valg i mange saker, som også omhandler folks ve og vel. Dere er valgt inn for å tjene andre mennesker, vårt land og vårt miljø. Dere er vist stor tillit når dere får en plass i kommune- og bystyrer, eller i fylkesting, på Stortinget og i Regjering.

Leserbrev 

Det er for tiden stort fokus på smarte løsninger, og smarte valg som må tas i forbindelse med den digitale utviklingen. Smart oppvekst, et flott prosjekt som startet ved Vidar Bugge-Hansen fra Re kommune, har fått mye berettiget oppmerksomhet. Dette er forebyggende og helsefremmende arbeid, og hvor ordet smart er brukt helt riktig.

Men ordet smart kan både brukes og missbrukes. For som vi vet så blir den nye teknologien alltid fremstilt som kun smart. Det gjelder smarttelefoner, smarte strøm-målere, smarte hus og smarte byer. Men er alt dette så smart og fornuftig for oss mennesker, og for barn spesielt? Dere ønsker jo en bærekraftig utvikling, og dette forplikter!

Så er det ikke da på høy tid at dere politikere nå ser på hva stråling kan gjøre med folks helse? Noe jeg har etterlyst mange ganger, blant annet hos ordfører Petter Berg. Kjenner dere ikke til de advarsler som er kommet fra forskere og leger, ref. internasjonale appeller som er mer kjent i utlandet enn i vårt eget land? Jo, dette har dere hørt om.

Da kan dere vel ikke lenger kun stole på at Statens strålevern, nå Direktoratet for stråling og atomsikkerhet (DSA) vet best? De påstår fortsatt at strålingen er trygg så lenge vi ikke eksponeres for mikrobølger som er høyere enn deres påståtte sikre grenseverdier, som for øvrig er de høyeste tillatte i verden. Strålevernet har aldri selv forsket på dette. De har ingen slik myndighet påstås det, ei heller midler til disposisjon.

Ifølge Tone Mette Sjømoen ved DSA, så ser hun ikke det som nødvendig å be våre helsemyndigheter å foreta noen forskning her i landet, selv om hun vet at det finnes mye seriøs fagfellevurdert forskning, som også er publisert i medisinske tidsskrifter. Dette er forskning utført av forskere som er uavhengige av telebransjen og militæret, og som viser at helseskader skjer ved langt lavere verdier enn hva direktoratet påstår er trygge.

Hvordan tør dere politikere overse denne forskningen, alle de appeller og advarsler, og fortsatt satse på en barnehage-/og skole-hverdag hvor barn og unge utsettes for denne elektrotåka? Synes dere det er greit at 5G nå skal rulles ut i hele Norge, teknologien som er varslet å være svært skadelig? Synes dere politikere det er greit å skulle fortsatt tillate at industrien får eksperimentere med folks helse på denne måten? Synes dere det er etisk forsvarlig å gamble med de unges helse når det stadig advares mot denne miljøtrusselen?

Hva med folkehelseloven, forplikte ikke denne dere til å se på andre årsaker til svekket helse, fysisk og psykisk? Sykeligheten i samfunnet har økt betraktelig, og det samtidig med utrulling av den trådløse teknologien(nye mobilsamband). Vil dere ikke vite om dette har en sammenheng? Vent ikke til dine etterkommere stiller deg spørsmålet; Hvorfor gjorde du ikke noe når du visste hvor galt det var? Det vil i så fall ikke være et fotavtrykk å være stolt av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags