Strandsonen for alle: Tilgangen til hav og strand blir stadig mer begrenset for vanlige folk.

Vestre Bolæren, et flott friområde ytterst i skjærgården etter kommunalt oppkjøp. Dette vil SV ha mer av.

Vestre Bolæren, et flott friområde ytterst i skjærgården etter kommunalt oppkjøp. Dette vil SV ha mer av. Foto:

Av

Siden midt på 1960-tallet har det vært generelt byggeforbud i strandsonen. Dette har likevel ikke hindret bygging.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi mennesker trekkes mot sjø og strand. Strandsonen betyr mye for livskvalitet og folkehelse, både fysisk og psykisk. Strandsonen er imidlertid en meget begrenset ressurs. Rundt Oslofjorden og i Færder kommune er rundt 70 % av strendene private. Nærmest et hvert tiltak i strandsonen har en privatiserende effekt. Den systematiske nedbygging, ofte bit for bit, må stoppes. Nedbygging gjør mange steder uopprettelig skade. Det trengs drastiske grep for å sikre fremtidige generasjoner tilgang til strendene. Øykommunen Færder, med flott kyst, godt klima og relativt kort vei til Oslogryta, er spesielt utsatt.

Siden midt på 1960-tallet har det vært generelt byggeforbud i strandsonen. Dette har likevel ikke hindret bygging, og tilgangen til hav og strand blir stadig mer begrenset for vanlige folk. 85% av dispensasjonssøknadene innvilges viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2018 ble det gitt 3.078 igangsettingstillatelser til bygging i strandsonen landet rund. Den individuelle frihet går ofte på bekostning av fellesskapets behov.

Stein Vidar Samuelsen

Stein Vidar Samuelsen

Mellos uttalelser stemmer ikke

Høyres prioriteringer i strandsonen kan vi lese i Tønsbergs Blad 27. april. De vil tillate mer bygging. Leder i Færder Høyre Tom Mello uttaler bl.a. at de vil tillate tilbygg på gamle hytter. «Det skal bare være noen kvadratmeter med baderom på baksiden av hytta, helt uforstyrret for allmenheten». Det høres tilforlatelig ut, og det er ikke først og fremst dette SV er imot. Erfaring fra Færder de seineste år viser imidlertid at kreative utbyggere ikke nøyer seg med små bad på baksiden av eldre hytter. Omfattende tilbygg og byggeaktivitet på strandtomter er vel dokumentert. «På Nøtterøy, som jeg kjenner best, er det ikke bygget nye hytter på flere 10-år», uttaler Mello videre. Det stemmer faktisk ikke. Det er bygd nye hytter og hus i strandsonen på Nøtterøy de siste tiår. Og hvorfor nevnes ikke Tjøme?

BAKGRUNN: Høyre-toppene vil endre reglene slik at det blir lettere å få bygge i strandsonen

Ingen skal være i tvil hvor SV står. Vi ønsker en aktiv politikk for å øke tilgjengeligheten i strandsonen. Færder SV har spilt inn til SV sentralt at det opprettes et statlig fond, hvor kommunene kan søke midler når attraktive strandeiendommer lyses ut for salg. Kystkommunene bør ha en oversikt over eiendommer av allmenn interesse, slik at de kan handle raskt. Strandsonen omreguleres og legges ut som friområde. Delen av eiendommen med hus og bygninger skilles ut og selges. Denne praksis er benyttet sentralt og lokalt i senere år. SV ønsker å utvide dette.

I Hellas bygges det ikke i strandsonen

Sverige og Norge har hatt omtrent samme strandlov siden 1960-tallet. Sverige har i mye større grad enn Norge klart å bevare strandsonen som friareal til glede for allmennheten. Danmark og andre land har også klart det. I Hellas eier staten strandsonen, det bygges ikke der.

Det er bra at Færder kommune har kjøpt opp strandeiendommer og lagt ut som friområder. I dag er dette imidlertid en lang prosess. Færder SV ønsker en enklere og raskere prosess. Vi ønsker en aktiv politikk for å øke folks tilgang til strandsonen. Den krever et spesielt vern. Konfliktnivået i strandsonen er godt kjent og vel dokumentert. Med færre utenlandsreiser i sommer og høyst sannsynlig flere mennesker langs kysten, kan vi ikke regne med at konfliktnivået i strandsonen minker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.