Strandsonen for de mange, ikke for de få!

Lite lokalt friområde i Færder til glede for lokalbefolkningen. Dette ønsker Færder SV mer av.

Lite lokalt friområde i Færder til glede for lokalbefolkningen. Dette ønsker Færder SV mer av. Foto:

Av

Fylkesmannens rolle er å vurdere tiltak i forhold til gjeldende lovverk. Deres myndighet er helt nødvendig som overordna faglige instans

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Færder SVs utgangspunkt er «Strandsonen for alle». Rundt Oslofjorden og i Færder kommune er rundt 30 % tilgjengelig for allmenheten. Til friluftsliv og rekreasjon for Færders befolkning, er det for lite, bunnivå i landet. Vårt klare mål er å øke tilgjengeligheten.

Det er og har vært byggeforbud i strandsonen siden 1965. Høyre uttaler at de ikke er villige til å godkjenne nye hytter i strandsonen eller i LNF-områder. Det er en selvfølge! Vi kan heller ikke se på nybygging av hytter isolert. Bildet er adskillig større. Det interessante er summen av tiltak som godkjennes på dispensasjon. Påbygg, flaggstenger, plattinger, nye brygger, plener ned mot vannet og fjerning av sivbelter og andre kreative løsninger begrenser over tid folks tilgang til strendene. Det er ikke til å komme fra at Høyre er mer villige til å gi slike dispensasjoner enn venstresida. De politiske skillene blir tydelige. To ferske eksempler siste halvår viser det. Mot administrasjonens innstilling og faglige råd ville Høyre godta tiltak ved Øra-stranda på Nøtterøy, og brygge og mudring i Holtekjærstranda på Tjøme. Tiltaket i Holtekjærstranda har nå fått endelig vedtak fra settefylkesmann, ikke godkjent. Tiltaket ved Øra-stranda venter på endelig vedtak etter faglig råd mot godkjenning gitt fra Fylkesmann.

Stein Vidar Samuelsen

Stein Vidar Samuelsen

Fylkesmannens rolle er å vurdere tiltak i forhold til gjeldende lovverk. Deres myndighet er helt nødvendig som overordna faglige instans. Blir fylkesmannens myndighet redusert, vil det antagelig føre til mer utbygging og enda mindre tilgjengelige strandområder. Mener Høyre alvor i strandsonen, kan de ikke som vi har sett i Færder, overkjøre fylkesmannen som overordnet instans eller gå inn for å begrense deres faglige myndighet.

Vi har lang erfaring fra Færder at kreative utbyggere ikke nøyer seg med små tilbygg i bakkant av gamle hytter. Ønskes det å tilkoble vann og kloakkavløp, vurderes dette etter dagens lovverk som fordelaktig for miljø og hygiene. Moderne bad krever plass, og areal på utedo, frittstående boder, brønntak, mm. legges til hytta. Det stemmer vi gjerne for. Det trengs ikke nytt lovverk for det.

Færder SV ønsker å utvide tilgangen i strandsonen gjennom aktiv politisk handling, som oppkjøp av strandeiendommer. For å øke folks tilgang ønsker Færder SV mer av dette, og oppkjøp må bli enklere. Vi ønsker å utvide mulighetene til friluftsliv og rekreasjon i strandsonen, til glede for Færders befolkning. Færder SV ønsker en strandsone for de mange, ikke for de få.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.