Det er ikke praksis for at kommunen definerer konkret for hver enkelt eiendom om stranda er å regne som innmark eller utmark

STRANDSONEN: Høyres ordførerkandidat Tom Mello.

STRANDSONEN: Høyres ordførerkandidat Tom Mello. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDet er tverrpolitisk enighet om at vi ønsker en mest mulig åpen kystlinje. Kommuner bidrar med oppkjøp av strandeiendommer og opparbeiding og merking av kyststier for å legge best mulig til rette for allmenheten. I tillegg til strandområder på hovedøyene i Færder så har vi veldig god tilgang til strender på småøyene i kommunen. Det er jo dette som gjør Færder til en perle! Med få unntak har øyer og andre flotte strand- og turområder blitt skånet for utbygging helt siden 60-tallet.

Enkelte ganger oppstår det spørsmål om hva som gjelder av lover og regler for å gå og oppholde seg ved strandkanten. Politikerne i Færder kommune har nettopp behandlet en slik sak. En grunneier ønsket å få en uttalelse fra kommunen på om det er greit at folk slår seg ned og bader på stranda deres.  Dette gjelder en eiendom som benyttes som fritidsbolig og er godkjent for dette i et område som er regulert for helårsboliger. Fylkesmannen mener at stranda er å anse som utmark, men har også uttalt at «… i den tiden eiendommen er bebodd, vurderes bading og opphold på stranda å være til utilbørlig fortrengsel og ulempe for eier og dermed i strid med friluftsloven §§ 8 og 9 …» Dersom eier senere skulle ta i bruk eiendommen som bolig, så ville det altså betydd at stranda på eiendommen ikke ville vært åpen for allmenheten i noen del av året og dermed i praksis ha status som innmark.

Formannskapet vedtok å ikke gi en konkret uttalelse i saken. Da den aktuelle eiendommen er så spesiell, ville det vært uheldig om et vedtak om innmark eller utmark ville danne presedens. Den aktuelle stranda er med naturgitte begrensninger og etablert bygningsmasse ikke egnet som turområde. Med bratt fjell på den ene siden av eiendommen og sump- og sivområde på den andre siden så er det vanskelig å gå langs strandkanten. Den eneste naturlige adkomsten er å gå fra veien og forbi husene ned til stranda. Stranda på eiendommen er altså lite tilgjengelig uten å gå tett inntil bygningene. Kyststi er etablert bak denne eiendommen. Vi unngår med dette vedtaket å få en situasjon hvor vedtak må omgjøres dersom eiendommen tas i bruk som helårsbolig.

Det er ikke praksis for at kommunen definerer konkret for hver enkelt eiendom om stranda er å regne som innmark eller utmark. Allemannsretten og eiendomsretten regulerer dette og slik bør det etter mitt syn være. Det kan nok likevel være enkelte steder hvor det er behov for klargjøring av ferdselsrett. Da kan det søkes juridisk assistanse for dette, slik det er gjort andre steder i landet. Uttalelse fra kommunen bør etter min mening begrenses til å redegjøre for faktiske forhold.

Noen grunneiere og turgåere vil alltid utfordre et godt samspill, men heldigvis er det slik at grunneiere stort sett unner folk å gå tur langs vannet, over sine eiendommer når det ikke er til bry, og de aller fleste turgåere har god forståelse for å unngå å komme nær der hvor eierne oppholder seg. Vi kommer veldig langt med vanlig sunn fornuft.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags