Hvor er regelverket som skal beskytte Færders kyst?

Siri Smith-Meyer Jonassen, 3. kandidat for Miljøpartiet De Grønne Færder

Siri Smith-Meyer Jonassen, 3. kandidat for Miljøpartiet De Grønne Færder Foto:

Av
DEL

LeserbrevGang på gang ser vi at Færder Høyre misforstår kommunens rolle som friluftsorgan. Beslutninger treffes imot rådmannens og fylkesmannens råd, og i strid med lovverk og retningslinjer for strandsoneforvaltning og allemannsrett.

Høyres ordførerkandidat Tom Mello antyder til Øyene denne uken at han ikke mener kommunen skal komme med uttalelser om ferdselsrett i strandsonen. Dette er klart i strid med friluftsloven som pålegger kommunen å komme med en uttalelse når dette kreves. Dette er en mildt sagt merkelig innstilling fra en ordførerkandidat i en nasjonalparkkommune, som forvalter fantastisk kystnatur.

I våres viste behandlingen av saken om ferdselsrett på en eiendom på Treidene at Høyre ikke forholdt seg til friluftsloven som pålegger kommunen å komme med en uttalelse når dette kreves, og heller ikke rettspraksis som sier hvor grensene skal gå for innmark og utmark ved sjøen. Det så rett og slett ut til at Høyre, sammen med FRP, fant opp sin egen tilnærming til strandsonen i strid med de føringene som gjelder nasjonalt.

I forbindelse med den nylige beslutningen om å flytte en brygge i Holtekjærstranda har vi nok en gang sett at fagekspertenes råd forkastes uten forståelig grunnlag. Høyres (bort) forklaringer om hvorfor nedbygging av strandsonen tillates går ofte på hvor det er mest praktisk for folk å ferdes. Men oppgaven i disse tilfellene er ikke å komme med turtips, men å beskytte den sårbare kystnaturen og folkets tilgang til den. Det må og skal være en selvfølge at regelverket for strandsonen følges og respekteres i Færder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags