Strandsonen er mer tilgjengelig enn på mange tiår

Av

Arbeiderpartiet hamrer videre på nedbygging av strandsonen. Jeg er best kjent med forholdene på Nøtterøy, og her vil jeg påstå at tilgjengeligheten til strandsonen er bedre enn for 20-30 år siden.

DEL

MeningerI senere år er flere kystområder blitt mer tilgjengelig gjennom etablering av kyststier i samarbeid med grunneiere og kommunens oppkjøp av eiendommer. Senest Randineborg på Tjøme og nå i sommer tok ordfører på sommerfullmakt en beslutning om å kjøpe et naturområde øst for Verdens ende. Rosanes var tidligere en søppelfylling. Kommunen har nå anlagt et flott parkanlegg med mulighet for flere typer idrett og etablert et fint strandområde som kommer i tillegg til kommunens ca 40 friområder ned til sjø.

Venstresiden peker på alle dispensasjonene som fører til privatisering i strandsonen. Virkeligheten er den at det ikke på mange tiår har vært bygget nye hytter i strandsonen, i alle fall ikke på Nøtterøy som jeg kjenner best. Dispensasjonene gis ikke uten fylkesmannens aksept og gjelder tiltak som ikke er til ulempe for allmenheten. Et typisk tiltak er noen kvadratmeter for å få en tidsmessig standard. Og slike mindre utbygginger godkjennes bare på baksiden av eksisterende hytte, altså ikke mot sjøen.

Ulovlige stengsler i strandsone slås ned på, og blir fulgt opp. Dette er det ingen politisk uenighet om. Jeg tenker her på gjerder og andre hindre som åpenbart er plassert for å hindre ferdsel på steder som er omfattet av allemannsretten. Ulovlige plener ned mot strand skal også tas tak i.

Utbygginger av bygg og brygger som er foretatt ulovlig, blir som kjent gjennomgått så snart kapasiteten tilsier det. Noe er av bagatellmessig karakter, noe vil bli krevet fjernet og noe vil bli politianmeldt. Vi skulle gjerne hatt raskere behandling av dette, men med mer enn 150 slike tilfeller vil det ta tid å komme gjennom alle sakene.Samtidig er løpende behandling av nye byggesaker høyt prioritert, også av hensyn til byggenæringen. Videre arbeider vi politisk mot sentrale myndigheter for at mindre saker som er eldre enn 20-25 år må få en foreldelsesfrist.

Det synes viktigere å score billige politiske poeng enn å forholde seg til realiteter. Vi i Færder Høyre er selvsagt like opptatt av å ha en tilgjengelig strandsone som alle andre. Det som er gjort av utbygging i tidligere tider, får vi ikke endret. Så må vi kunne glede oss over å ha Fjærholmen, blant de flotteste strandområder i Vestfold, Torødstranda, Lilleskagen og de mange andre strendene rundt på øyene og i skjærgården som mange har glede av. La meg også nevne fantastiske Moutmarka og Verdens ende og Bolærne hvor kommunen har åpnet opp med turstier, havneanlegg og transporttjeneste.

Alle ønsker vi å fortsette å bedre tilgjengeligheten. Nå må vi se fremover, lande ulovlighetssakene og fortsatt sørge for at tilgjengelige strandområder holdes åpne for allmenheten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags