Kyststi fra Tønsberg over Ilene til Vear

Tønsberg og Re Høyre ønsker å utvide kyststien fra Vear til Tønsberg

Tønsberg og Re Høyre ønsker å utvide kyststien fra Vear til Tønsberg Foto:

Av
DEL

LeserbrevTønsberg kommune har en variert og flott kystlinje med kyststier gjennom store deler av kommunen. Dette er et fantastisk tilbud for alle. Det er likevel deler av kyststien som mangler eller ligger lite tilgjengelig og i mindre attraktive omgivelser langs hovedveinettet. Tønsberg Høyre ser på kyststiene som ett virkemiddel for å stimulere til naturopplevelser og til bedre folkehelse og for å få flere til å bruke alternative fremkomstmidler i stedet for bil.

Kyststien over Ilene går sjønært fra sentrum gjennom Nordbyen over Ilene i vakre omgivelser. Underveis kommer man til besøkssenteret på Ilene som har salg av kaffe og vafler i deler av året. Fugletårnet på Ilene er et spennende utsiktspunkt utover Vestfjorden. Kyststien fortsetter videre ut på grusvei til den trafikkerte fylkesvei 300 inn til sentrum eller videre til Sem og E-18.
Hvordan kommer man seg videre på kyststien mot Vear og Sjuestokk - som kan forbindes til kyststien sydover i Stokke?
Tønsberg Høyre har programfestet å få etablert en fullverdig kyststi fra Ilene over Vear til eksisterende kyststi i Rakkevik. Høyre ønsker å få dette til gjennom et samarbeid med fylkeskommunen, Oslofjordens Friluftsråd og velforeningene. Dette vil knytte de vestre deler av kommunen sammen med kyst- og kulturstinettet ellers i kommunen.

Utforming og forslag til løsninger av en bedre tilrettelagt kyststi fra Tønsberg over Ilene til Vear er så langt ikke klarlagt. Tønsberg Høyre ønsker å utforme denne i samarbeid med de involverte i nærområdene. I dag går kyststien fra sentrum til Ilene via Kjellekrysset, deretter langs FV300 og videre over handelsområdet ved travbanen frem til Smørbergveien. Dette er ikke en optimal løsning for gode naturopplevelser.
Høyre mener det bør vurderes en bedre løsning, for eksempel slik som utformingen i Presterødkilen med gangbro nærmere sentrum ved Kjellekrysset og tilsvarende over Aulielva til Smørbergveien. Fra Smørberg er det en kort skogssti til Rakkevik. Stien er i dag svært lite fremkommelig både for gående og syklister. Ved etablering av sykkel- og gangsti langs Bekkeveien på Vear vil fremkommeligheten ned til Rakkevik og videre sydover gjennom Sjuestokk til Melsomvik forbedres vesentlig.

Siden Ilene er et område vernet av Ramsarkonvensjonen for bevaring av viktige våtmarksområder stilles det spesielle krav til utforming i slike områder.

Mange forbinder kysten i Vestfold med de mange merkede kyststiene, og Vestfold var det første fylket som merket kyststiene. Dette arbeidet ønsker Tønsberg Høyre å videreutvikle og forbedre i hele kommunen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags