Hvorfor er Tønsberg kommune så ivrige på å tette i strandsonen?

Foto:

Av

Strandsonen er både privat og offentlig tilgjengelig. Privat, der det allerede er bygget hus og der det er unaturlig at allmennheten kommer til.

DEL

LeserbrevTidligere har politikere sentralt og lokalt, samt Stortinget og kommunestyre ment at strandsone som ikke er bebygget, regnes som utmark eller regulert til friområde, og skal være tilgjengelig for allmennheten. 

Nå vet vi at politikerne i Tønsberg i 2016 vedtok rullering av Kommuneplanens arealdel og bestemte at flere strandeiendommer skulle kunne bebygges med eneboliger. Dette er arealer som ligger innimellom andre hus, eller danner en lunge for utsyn og tilgang mot sjøen for dem som ferdes i området.

LES OGSÅ: Jan fikk ingen støtte hos fylkesmannen. Nå må han rive brygga si: – Dette tar knekken på meg økonomisk 

Hvor ble det av vern om hundremeterssonen? Plan og bygningsloven av 2008 sier i §1-8 at det er generelt byggeforbud i strandsonen. Kommunene kan gi dispensasjon fra byggeforbudet når det er «klart flere fordeler enn ulemper for allmennheten». Nå vet vi det er blitt en prestisjesak at en huseier på Husvik, som har satt opp en erstatningsbrygge identisk med den som ble tatt av storm på 80-tallet, må rive denne. Kommunen vil absolutt at en strandeiendom på Husøy skal kunne bebygges selv om både naboer og fylkesmann går imot. Hvorfor er det mye verre for samfunnet at en brygge blir erstattet enn at utmarksområde i strandsonen blir privatisert og bebygget? 

I 2001 er det referatført  fra kommunestyret at man ønsker å bevare grønne lunger og tilgang til sjø for allmennheten. Hvorfor ønsker ikke politikerne dette lenger i 2016 og 2018? Har administrasjonen glemt å informere politikerne om konsekvenser ved behandling og rullering av planer? 

I nye Færder kommune har de mye opprydding i saker der det viser seg at det er gjort vedtak der det viser seg at politikere ikke har fått full informasjon. Jeg håper Tønsbergs politikere vet å stille de rette spørsmål til adm. i de neste møtene i årene som kommer, både i utvalg for bygge- og arealsaker og i bystyret. Da slipper man å gjøre vedtak på feil grunnlag.

LES OGSÅ: Byggesakslederen lot seg ikke stoppe av lover og regler – fjernet svaberg, lagde superanneks og grillhus med kjøkken og bad 

Jeg synes ikke flere åpne områder langs sjø skal bebygges og stenges for allmennheten. De som vil bo ved sjøen med strandlinje, må kjøpe hus som allerede er bygget. 

Stopp i tide, slik at de som kommer etter oss også kan se og føle sjøen uten å måtte entre en båt. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags