Nå må det stilles krav til strømselskapene

VIL STILLE KRAV: Arve Gleissner Gustavsen.

VIL STILLE KRAV: Arve Gleissner Gustavsen.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Strømselskapene forsømmer vedlikeholdet, resultatet blir strømbrudd

DEL

MeningerNå i januar er avisene fulle av klager over at strømmen kan forsvinne både i timer og dager mens mannskap kalles ut både for å finne nettfeil og reparere disse. Når dette skjer i høyspentnettet har det dramatisk virkning på en større mengde abonnenter. Slikt arbeid kreves da utført under vanskeligst mulige forhold. Dette skjer i en tid da mangel på kraft er mer alvorlig enn  noen gang tidligere slik vi har innrettet oss med elektriske hjelpemidler og der vedovnen har fått redusert betydning.

Det er fortsatt mange som husker kraftmangelen etter siste verdenskrig.

For å begrense forbruket hadde hver husstand en «vippe».  Når forbruket i husstanden oversteg tillatt størrelse, sørget vippen for å mørklegge hele leiligheten ved å kutte kontakten til det elektriske nettet. På den måten ble sammenbrudd i nettet forhindret.

De lokale e-verkene hadde ansvaret

Denne tiden ble avløst av en massiv utbygging av fossekraften slik at tilbudet kunne overskride forbruket, og vippene forsvant. Nå måtte en bare betale ekstra når forbruket ble så stort at det ble «overforbruk». På denne tiden hadde de lokale e-verkene ansvaret både for det elektriske nettet, inklusive transformatorer som konverterte spenningen ned til 220 Volt, leveranse av strøm og godkjennelse av det elektriske anlegget hos abonnentene.

Sikkerheten i høyspentnettet ble tatt vare på ved å rydde skogsgater rundt tilførselslinjene. I disse gatene  ble alle trær felt dersom de kunne være potensielle farer ved omfattende snøfall eller vindfall. Dette forebyggende arbeidet var en del av e-verkets normale innsats i sommerhalvåret. Dersom enkelte store trær sto utenfor gatene, ble det avtalt med skogeieren å erstatte slike trær med utgangspunkt i trærnes kubikkinnhold.

De lokale e-verkene med lokal kunnskap er nå avløst av regionale e-verk med ansvar for krafttilførselen i større områder samtidig som den lokale kunnskapen har fått lide.

LES OGSÅ: Klar melding til hundeeiere og hundepassere! 

Vedlikeholdet forsømmes

Dette betyr at det preventive vedlikeholdet som de lokale e-verkene gjennomførte i sommerhalvåret forsømmes. Den siste tids avisoppslag er vitnesbyrd om dette.

Etter at ansvaret for strømleveranse og nett ble delt på 1990-tallet viser det seg i dag at nettkostnaden overstiger strømkostnadene. De selskapene som nå samtidig har monopol på og ansvaret for strømnettet, må nå øke sitt fokus på sikkerhet. Dette kan de vise ved at de har en organisasjon som arbeider med forebyggende arbeid basert på lokal kunnskap, og at denne delen av organisasjonen driver dette arbeide i sommerhalvåret. På den måten blir skadeomfanget i vinterhalvåret et minimum, – til forskjell fra i disse dager.

Småskogen har vokst seg stor i og nær høyspentgatene på de omtrent 25 år som er gått siden mange lokale e-verk avsluttet sitt eierforhold til strømnettet.

Det er nå på tide at kommuner stiller krav til eierne av strømnett. Med sitt monopol på virksomheten har disse eierne et betydelig forvaltningsansvar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags