Heidi Kolstad fra Nøtterøy ytrer noe mange kan være enige i når hun i TB 18.6. påpeker den grove forskjellsbehandlinga som pensjonister og trygdete opplever når de for 4. året på rad må tåle inntektsnedgang, og dessuten kutt i ytelser, mens stortingsflertallet bevilger seg sjøl ei lønnsøkning på 26.000 kroner i året.

Men Kolstad bommer på ett punkt: Det var ikke et samla storting som vedtok dette. SV fremma forslag om at stortingsrepresentantene skulle ha samme lønnsutvikling som pensjonistene – dvs. en reallønnsnedgang. Audun Lysbakken framholdt at «alle» blir bedt om måtehold, og pensjonistene har tatt mer enn sin del. Hvorfor skal ikke Stortinget sjøl bidra til denne samfunnsånden?

Skjønner man ikke at dette avler politikerforakt? Øyensynlig ikke. SV fikk bare støtte av Rødt og MDG. Så når folk klager på at Stortinget bevilger seg sjøl privilegier i form av høy lønn, fordelaktige pensjoner, gratis parkering m.m. så husk at det er FrP, Høyre, KrF, Venstre, SP og AP som støtter denne linja.

Ikke skjær alle over en kam. Det er SV som under slagordet: «For de mange, ikke for de få» fører an i kampen mot privilegiene, og mot alle kuttene som rammer så urettferdig.