SV inviterer til samling mot høyresida

Grete Wold, landsstyremedlem i SV

Grete Wold, landsstyremedlem i SV Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet er fremdeles nesten to år til neste stortingsvalg. Vi har en enormt upopulær regjering, som har brukt tida si til å øke forskjellene mellom de rike og oss andre, kutte i velferdsytelsene til folk flest, være en sinke i det livsnødvendige klimaskiftet, og til å sentralisere folk, arbeidsplasser og makt fra distrikts-Norge til sentrale strøk. Denne politikken må snus, og vi må få ei regjering som innfrir håpet som deles av det store flertallet om en motsatt retning i politikken; For de mange – ikke for de få.

I følge Poll og polls viser gjennomsnittsmålingene for november 2019 at de fem opposisjonspartiene på Stortinget samler over 60 % støtte i folket: AP 23 %, SP 19, SV 8, MDG 6 og Rødt 5 %. Det betyr at AP og SP trenger minst ett parti til for å kunne danne flertall i 2021. SV mener at alle bør med! Vi mener det trengs en sterk og stabil regjering i 2021, som ikke bare vinner ett valg, men som kan snu den tunge statsskuta over tid og varig. Vi mener alle velgerne som er frustrert over dagens regjering og politikk har et krav om å få være med og bidra til å gi landet en ny kurs. Derfor har SVs landsstyre vedtatt at vi vil arbeide for en samling av de røde og grønne kreftene i norsk politikk fram mot neste stortingsvalg. Ikke for å danne noe felles parti eller andre organisatoriske samlingsøvelser, men for å skape en felles plattform på det vi er enige om, og som vi vil at velgerne skal slutte seg til. Hvilket parti den enkelte vil stemme på, må avgjøres av hvert partis program og kandidater, og hvilke partier som velger å gå i regjering får bli opp til dem. Men alle som stemmer på et av disse fem partiene skal vite at alle fem forplikter seg til å samarbeide om å skaffe landet ei ny regjering, og på å gjennomføre en ny politisk kurs. Vi inviterer derfor ikke bare de fem partiene, men også sivilsamfunnet; Organisasjoner, NGOer, enkeltpersoner til å bli med og diskutere hva som er det viktigste et slikt nytt flertall må bidra til for å bringe Norge i tråd med flertallets ønsker. En politisk fellesplattform for det som samler oss, ikke det som splitter.

Heming Olaussen, landsstyremedlem i SV

Heming Olaussen, landsstyremedlem i SV Foto:

Utspillet er møtt med jubel i Norges største fagforbund, Fagforbundet. Likeså i Handel og Kontor. Vi registrerer at både AUF og Grønn Ungdom er inne på noe av det samme, og at Rødt har respondert positivt. Vi vil ta det derfra, og insistere på at det er dette som skal til for at ikke folket skal våkne opp etter valget i 2021 og oppdage at dagens regjeringspartier er taperne, men at flere av dem likevel kan havne inn i varmen igjen fordi noen av dagens opposisjonspartier kan komme til å bytte hest underveis. «Blokkuavhengighet» er ikke lenger mulig når man ser hvordan Norge ødelegges av de fire blå-gule partiene i regjering. Vi mener det må bygges broer mellom de fem opposisjonspartiene. Broer som er sterke nok til at hele hæren av velgere går over den og samles på den samme sida; Den som står for en progressiv klimapolitikk, en tydelig anti-sentraliseringspolitikk og en sosial velferdspolitikk som vil gavne de mange – ikke de få.

Vi utfordrer og inviterer alle til å bli med på dette prosjektet, og gi støtte til ideen om at samla er vi sterke – hver for oss kan vi splittes. Det har ikke Norge råd til!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags