Gjør Tønsberg til badeby hele året

HELÅRSBAD: Svømmeanlegget skal vare i mange år, og bli en stor del av opplevelsen i Tønsberg sentrum. For selvfølgelig skal det nye badeanlegget ligge i sentrum, skriver Venstre.

HELÅRSBAD: Svømmeanlegget skal vare i mange år, og bli en stor del av opplevelsen i Tønsberg sentrum. For selvfølgelig skal det nye badeanlegget ligge i sentrum, skriver Venstre. Foto:

Av
DEL

LeserbrevBadeanlegget som skal bygges er ikke er et enkelt innendørs svømmebasseng hvor man primært svømmer frem og tilbake til man er ferdig, så dusjer og går. Vi skal ha et attraktivt badeanlegg for trening, bading, svømming og velvære. Et anlegg med høye besøkstall som gjøre Tønsberg til en badeby året rundt. De som har besøkt Drammensbadet eller Aquarama i Kristiansand vil ha en ide om hva anlegget kan være.

Svømmeanlegget skal vare i mange år, og bli en stor del av opplevelsen i Tønsberg sentrum. For selvfølgelig skal det nye badeanlegget ligge i sentrum. Alle faglige begrunnelsen peker på sentrum for byutvikling, og tilgjengelighet for syklende, gående og kollektivreisende, ref 10-minutters byen.

Sentrumsplassering er også nøkkelen til interkommunalt samarbeid med 30 prosent dekning av tippemidler. Vi må jobbe for at anlegget skal være et samarbeidsprosjekt mellom Færder og Tønsberg kommuner for hele Tønsbergregionen, med en lokalisering som skal fungere bra for innbyggere i begge kommuner. Færder har helt forståelig sagt nei til en lokalisering ved Messehallen. Da gjenstår ulike sentrumsalternativ.

Se nærmere på eksisterende tomt OG Kaldnesalternativet

Det vi skal gjøre nå er ikke å velge Kaldnes, kun å få alternativet vurdert ut fra en ny situasjon slik den er i dag. Tønsbergpakka er nå vedtatt med ny hovedvei i tunnel fra Teie samt ny gangbro over kanalen. Kaldnes er en del av nåtidens og fremtidens bysentrum. Ny gangbru og sentral beliggenhet vil sørge for at mange kan sykle og gå til anlegget. Nærhet til byfjorden vil bidra til å øke alles bevissthet med tanke på rent vann og omtanke for byfjorden.

Kaldnes har en fantastisk beliggenhet i vannkanten, sammen med et sjøbad, midt i byen. Rett og slett et trekkplaster som gjør Tønsberg og Tønsbergregionen populært året rundt. Alle som driver butikk og restaurant kjenner hvor viktig det er å trekke folk til byen høst, vinter og vår.

Et annet viktig forhold er tilgjengelighet nær ringvei, ny kollektivtrasé i Nedre Langgate og nye bussruter som kommer i forbindelse med ny fastlandsforbindelse.

Det tar langt tid å bygge en ny bydel i en by på vår størrelse, og et badeanlegg på Kaldnes, gjerne i kombinasjon ny gangbro, vil sette fart på utviklingen. Forretningsmessige egeninteresser fra seriøse utbyggere er imidlertid helt legitimt. Både Selvaag og Kaldnes Vest har da også spilt med åpne kort. Fordelen partene har bør da også til en viss grad hensyntas ved fastsettelse av tomteverdi.

Mange har fått øynene opp for sentrumsalternativet Kaldnes

Da saken om lokalisering av ny svømmehall var oppe til behandling i utvalg for kultur, idrett og folkehelse, fikk eksisterende tomt og Kaldnesalternativet kun Venstres stemmer. I formannskapet sluttet flere seg til. Vi håper Høyre tar en real diskusjon før kommunestyret, for denne lokaliseringen har svært mye for seg. Det er snakk om å se noe grundigere på to sentrumsalternativer istedenfor å lande på ett alternativ nå. Det burde vi ta oss tid til.

Vannidrettene peker på at anlegget må ha stor nok kapasitet og være tilgjengelig. Ungdomsrådet vil gjerne se videre på begge de to sentrumsalternativene. Å utrede både nåværende plassering for svømmehall samt Kaldnes var opprinnelig administrasjonens anbefaling.

Mange sentrale aktører har fått øynene opp for Kaldnesalternativet. Da er det grunn til å håpe at hovedtyngden av det politiske miljøet lytter. Dette er et viktig valg.

Vi vet nok til å sile vekk flesteparten av plasseringene, men disse to sentrumsalternativene må utredes grundigere. La oss i felleskap kikke nærmere på både eksisterende tomt og Kaldnes, og høre hva næringsaktører, Statens Vegvesen, idrett og skoler i både Færder og Tønsberg mener. La samtidig våre planleggere se på alternativet ut fra det vi i dag vet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags