Mangel på sykepleiere? Hev lønna og gjør arbeidsforholdene mer attraktive

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Nå må kommunene og KS begynne å bruke lønn, arbeidsvilkår og faglig gode arbeidsplasser som virkemiddel for å rekruttere sykepleiere til kommunal sektor, sa forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By til TV2-nyhetene tidligere i høst. Jeg støtter forbundslederen 100 prosent i dette.

DEL

MeningerDet er nå på tide at kommunene gjør det samme overfor sykepleierne som de har gjort overfor ingeniørene. Lønn må brukes som et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunene.

Lisbeth Rudlang

Lisbeth Rudlang

Vi står nå ved et veiskille, enten kan vi ta tak i situasjonen og sørge for at vi i fremtiden får nok sykepleiere til å møte den kommende eldrebølgen, eller så kan vi bare passivt se på at vi sakte, men sikkert, får et kommunalt helsevesen der den faglige kvaliteten på en stadig mer komplisert og omfattende eldreomsorg forvitrer.

Eldrebølgen ruller inn over oss

I Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2016 skriver KS at «Befolkningens alderssammensetning kommer i årene framover til å endre seg vesentlig. Stadig økende levealder, kombinert med de store barnekullene fra etterkrigstiden, betyr en kraftig vekst i de eldste aldersgruppene.

LES OGSÅ: Jobber 3,5 uker gratis i året: – I hvilket annet mannsdominert yrke ville dette blitt akseptert?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har anslått at andelen av befolkningen som er 70 år og eldre vil øke fra 11 prosent i dag til 19 prosent i 2060 (Tønnesen mfl. 2016). Samtidig som høy levealder betyr at folk er ved god helse og at vi har gode velferdsordninger, betyr en større andel eldre også at det er flere som blir syke og som vil ha behov for helse- og omsorgstjenester. Nedgangen i andelen personer i yrkesaktiv alder sammenlignet med andelen personer i yrkespassiv alder, vil bli en utfordring for personellsituasjonen i helse- og omsorgssektoren (min utheving) så vel som for øvrig verdiskaping og velferdsutvikling.»

LES OGSÅ: Hva vet jeg egentlig om det å bli eldre?

Her beskriver KS og SSB den fremtiden som møter oss om ikke så altfor lenge, det skjer opplagt også i Vestfold. Vi blir eldre og vi blir flere, dette er tegn på et godt samfunn, men vi trenger folk med nødvendig kompetanse til å ta seg av alle oss som blir eldre. Da er det skremmende at KS i samme rapport skriver følgende «Kommunale arbeidsgivere oppgir sykepleiere som den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere. 59 prosent av kommunene beskriver det som «meget» eller «ganske» utfordrende å rekruttere til sykepleierstillinger, mens 55 prosent opplever det meget/ganske utfordrende å rekruttere spesialsykepleiere.»

LES OGSÅ: Helsesøstre frykter budsjettpenger forsvinner til andre ting

LES OGSÅ: Helsesøstre frykter budsjettpenger forsvinner til andre ting Eldrebølgen blir utfordrende

Rekrutteringsproblemet kan løses

Nesten 60 prosent sier at det er vanskelig å rekruttere sykepleier det viser hvorfor forbundsleder Eli Gunhild By har helt rett. Lønn, arbeidsvilkår og faglig gode arbeidsplasser må brukes som virkemiddel for å øke rekrutteringen til sykepleieryrket.

Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes i Vestfold, snarere tvert imot. NSFs tillitsvalgte i Vestfolds kommuner melder om ubesatte stillinger, utlysninger gang på gang uten kvalifiserte søkere, og hva gjør arbeidsgiver for å fremstå som attraktiv for søkerne? Svært lite. Hvorfor er det slik at når det gjelder å rekruttere sykepleiere, så skal ikke alminnelige markedsmessige mekanismer stimuleres? I stedet ser vi utarbeidelse av turnuser med arbeid annenhver helg, med «heltidskultur» som alibi på den ene siden, og tilbud korte vakter som undergraver muligheten for nettopp «heltidskultur».

Oppgavene skal vi løse med glede

Vi, sykepleiere, er eksperter på din helse og vi er eksperter på profesjonell sykepleiefaglig omsorg og hjelp. Vi ønsker, sammen med helsefagarbeideren, fysioterapeuten, ergoterapeuten, vernepleieren og legen hver eneste dag å jobbe for at den pensjonerte læreren, fabrikkarbeideren, butikkmedarbeiderne og økonomen møter en verdig, tilrettelagt, og meningsfull helse- og omsorgstjeneste. Det er vår oppgave og vår plikt. En oppgave vi med glede tar del i. Da må også politikerne og kommunene ta sin del av ansvaret, og å gi oss som jobber i denne tjenesten lønn og arbeidsvilkår som står i forhold til våre oppgaver og vårt ansvar.

Lisbeth Rudlang

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags