Visjoner og vrangforestillinger

HELT NYTT: Først i 1950 ble det i Tønsberg etablert en egen psykiatrisk enhet, som ble kalt avdeling K, skriver Arne Repål. Nå står nytt psykiatrisk sykehus klart.

HELT NYTT: Først i 1950 ble det i Tønsberg etablert en egen psykiatrisk enhet, som ble kalt avdeling K, skriver Arne Repål. Nå står nytt psykiatrisk sykehus klart. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KronikkMandag 13. mai 2019 tar klinikk psykisk helse rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold i bruk det nye sykehusbygget på sykehustomta i Tønsberg. Bygget rommer blant annet akuttpsykiatri, alderspsykiatri og en enhet for spiseforstyrrelse.

En lang historie

Da man begynte oppbygningen av psykiatriske asyler i Norge etter europeisk modell var Gaustad først ute i 1855. Begrunnelse for, og forslag til, utforming av asyler i Norge ble nedfelt av legen Herman Wedel Major i 1844.

Hans engasjement for oppbygning av asylene var blant annet utøst av erfaringer som pårørende. Hans far tok sitt eget liv og Majors forlovede ble alvorlig psykisk syk. Mangelfulle behandlingstilbud i Norge gjorde at de måtte dra utenlands for behandling.

ARTIKKELFORFATTER: Spesialrådgiver Arne Repål

ARTIKKELFORFATTER: Spesialrådgiver Arne Repål Foto:

Opprettelsen av psykiatrisk enhet

Asylet kom aldri til Vestfold, og lenge var det nokså vilkårlig hvilken behandling personer med psykiske lidelser fikk. I de første årene etter krigen ble første etasje og kjelleren i det gamle epidemibygget ved sykehuset avsatt til pasienter med psykiske lidelser. Ved de alvorligste tilstandene ble pasienter etter en avtale med Buskerud overført til Lier asyl.

Først i 1950 ble det i Tønsberg etablert en egen psykiatrisk enhet. I det som ble kalt avdeling K ble det opprettet 15 sengeplasser og i tillegg 2 isolatplasser i svært uegnede lokaler i det gamle «Grisehuset». Tilbudet ble etter vært utvidet og i 1956 ble den psykiatriske enheten utskilt som egen avdeling.

Nedbygging av asylene

Den gjennomsnittlige liggetiden ved et psykiatrisk sykehus på begynnelsen av 1950-tallet var 3 år. Overfylte sykehus hadde vært et tilbakevendende problem over hele landet helt siden 1880-tallet. At man i Vestfold ikke hadde ressurser låst til et større psykiatrisk sykehus gjorde det lettere å satse på en desentral modell da dette ble de helsepolitiske styringssignalene fra begynnelsen av 1980-tallet. Bakgrunnen for nedbygging av de store asylene, til fordel for behandling ved distriktpsykiatriske sentre nær pasientens bosted, var dels av utløst av de negative sidene ved langvarig innleggelse på et psykiatrisk sykehus, dels store kostnader knyttet til langvarige innleggelser. Innføring av antipsykotisk medisinering fra midten av 1950-tallet bidro også til denne utviklingen.

Utviklingen i Vestfold

Utviklingen av distriktspsykiatrien i Vestfold startet på 1980-tallet, og i 1993 omfattet det psykiatriske tilbudet til voksne fire distriktpsykiatriske sentre (DPS), Fylkesavdeling Tønsberg med ansvar for blant annet akuttpsykiatri, og Fylkesavdeling Granli med ansvar for sikkerhetspsykiatri, langtidsbehandling og alderspsykiatri. I tillegg kom Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA). I 1998 vedtok fylkestinget å samle spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern til én virksomhet under én direktør, og i 1999 ble endringen gjennomført. Fra 2001 ble virksomheten eget helseforetak under navnet Psykiatrien i Vestfold HF, og forble i mange år det eneste helseforetaket i landet med bare psykiatri som ansvarsområde.

Akuttpsykiatri

Det akuttpsykiatriske tilbudet i Vestfold har holdt hus i nåværende lokaler siden 1984, i et bygg som da det sto ferdig var en nokså vingestekket utgave av den visjonen man opprinnelig hadde. Fylkeskommunen, som var eier den gang det ble bygget, skar ned på det meste. Det har preget både byggekvalitet og utforming av lokalene. At det akuttpsykiatriske tilbudet på sykehusnivå nå flytter inn i nye lokaler har derfor vært lenge etterlengtet.

Å bygge funksjonelt og pent på samme tid når både sikkerhet og pasienters individuelle behov skal ivaretas er ingen enkel oppgave. Lørdag 11. mai har Vestfolds innbyggere en unik mulighet for selv å vurdere i hvilken grad man har lyktes. Da er det åpent hus før avdelingen tas i bruk. En akuttavdeling er spesiell på den måten at den ut fra funksjon, lovverk og faglige vurderinger tidvis rommer pasienter som ikke ønsker å være der. Desto viktigere er det at den arkitektoniske utformingen, sammen med personalets holdninger, innbyr til respekt og samhandling. Psykiatri er ikke et eksakt fag, mange forhold skal vektes opp mot hverandre. Noen vil kanskje hevde at veien er kort fra visjoner til vrangforestillinger, og at de ikke alltid er like lett å skille dem fra hverandre. Nå kan de i alle fall møtes i nye tidsriktige lokaler.

Kilder: Årbok for Sykehuset i Vestfold 2001 og 2015.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags