Trygge sykleforhold skaper sykkelglede: Sykkelpark for de minste barna

Vi vil ha sykkelpark for de minste barna!

Vi vil ha sykkelpark for de minste barna! Foto:

Av

Hvordan kan vi gi skoleveien tilbake til barna? Gjennom trygge skole- og sykkelveier, gode parkeringsmuligheter og en større satsing på å skape sykkelglede fra tidlig alder. Vi må også skape trygge rammer for barn som myke trafikanter ved å jobbe med holdninger til travle bilister.

DEL

LeserbrevDet er med stor bekymring jeg leser i Tønsbergs Blad om hvordan bilister råkjører i nærhet av skolene, og det oppleves som utrygt for skoleelever. Sånn skal vi ikke ha det.

Biltetthet på høyde med de største byene i Europa

I Tønsberg kommunes trafikksikkerhetsplan 2016–2019 understrekes alvoret. Det er registrert et høyt antall utrygghetspunkt og utrygge strekninger. Det er imidlertid liten grad av sammenfall mellom ulykkespunkt og utrygghetspunkt. Utrygghetsfølelse forårsaker unødig mye bilkjøring. Denne onde sirkelen må brytes og til dette arbeidet er vi helt avhengig av samarbeid og engasjement fra innbyggerne. Biltettheten i Tønsberg er på høyde med de største byer i Europa.

Vi mener at klima,- miljø- og naturvernhensyn skal ligge til grunn for all by-, kommune- og arealpolitikk. Det innebærer også å gjøre det lettest mulig for innbyggere å ta i bruk gange, sykkel og kollektiv som transportform. Da må vi ha sykkeltiltak for sykkelglede.

Gøy på to hjul

Nye Tønsberg kommune skal være kommunen der barn ler. Jeg tror det er mye morsommere for barn å sykle enn å sitte i bil. Mye mer gøy å være fri på to hjul, sitte bakpå sykkelen med mamma eller pappa, enn å være fanget av eksos under en hektisk hente- og leveringssituasjon. Vi vil arbeide for trygge skoleveier, slik at det blir tryggere og lettere å velge sykkel til og fra skolen – for dem som har muligheten til det.

Barnas rett til å ferdes trygt på skoleveien må høyere opp på dagsorden i Tønsberg kommune. Vi skal sørge for å gi barna den trygge skoleveien tilbake!

Sykkelpark for de minste barna

Vi har tro på å skape gode vaner og sykkelglede fra tidlig alder. Det kan vi bidra til, ved for eksempel å etablere en sykkelpark for de minste barna. Der kan barna øve seg, under trygge forhold, med å sykle, stoppe på rødt lys, leke og mekke sykkel. En slik sykkelpark hadde vært et flott supplement til våre andre parker, i tillegg til en møteplass også for småbarnsforeldre.

Foto:

Trygg sykkelparkering

Det er mye å gå på når det gjelder sykkelparkering, både på trygghet og nok plass. Det burde være muligheter for å etablere større sykkelparkering med tak ved barnehager for å fasilitere sykkelvogner, for eksempel. Mulighet for sykkelhotell i sentrum, et sted der det er mulig å låse inn dyre varesykler på sentrale punkter hvor folk jobber og besøker. Kan gårdeiere i sentrum legge enda mer til rette for egnet sykkelparkering? Vi jobber for å opprette trygge sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkter og i sentrum.

Trygge sykkelveier for alle

Vi kommer langt ved å skille syklende fra gående i feltene, sørge for sammenhengende sykkelveier, merket sykkelvei, og planfri overganger. Tallene fra bypakke Tønsberg viser at fire av fem biler har én person i bilen. ⅔ skal til sentrum, tre av 10 bilreiser er kortere enn tre kilometer, og hver innbygger tar 3-3,5 reiser hver dag. Ikke alle kan sykle, men disse tallene forteller at det er et enormt potensial for at flere kan sykle eller reise kollektivt – om forholdene legges nok til rette.

Deling er nåtidens og fremtidens løsning

En bysykkelordning har Tønsberg Venstre jobbet for i mange år, og selv om det også har ligget kommunens planer i mange år, blir dette hvert eneste år dessverre «utsatt til neste år» – til Venstres store protest.
Det er mange måter å innrette en bysykkelordning på, men hovedmomentet må være at det kan gjøre det enklere å komme seg fra A til B, og deling er nåtidens og fremtidens løsning på mye.

Venstre ønsker at flest mulig skal få dekket mest mulig av sine daglige behov i nærmiljøet og med et lavest mulig behov for biltransport.

Vi må tilrettelegge for utvikling av transportløsninger som bildeling, barnehagebuss, bysykler, samkjøring, fjordbuss og ringbusser i sentrum og lignende. Venstre vil fortsette å arbeide hardt for å få Tønsberg inn i den nasjonale byvekstavtalen, som da vil utløse store summer vi kan bruke på å bedre hverdagen for alle som velger å gå, sykle eller reise kollektivt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags