Det er på tide å sette en stopper for etablering av ødeleggende blokkbebyggelse

Av

Å vedta rivningstillatelse før behandling av hva som skal bygges etterpå, er å gå baklengs inn i prosessen. Det er lite trolig at eier vil rive dersom blokkbebyggelsen ikke blir godkjent.

DEL

LeserbrevDen spesielt vakre boligen i Holmensveien 2 A er tillatt revet. Nå er detaljreguleringsplan for eiendommen til behandling med ny blokkbebyggelse som strider helt i utforming og størrelse i dette ellers vakre boligområdet.

Å vedta rivningstillatelse før behandling av hva som skal bygges etterpå, er å gå baklengs inn i prosessen. Det er lite trolig at eier vil rive dersom blokkbebyggelsen ikke blir godkjent.

Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan 92.2 som omfatter en større del av det sentrale Teie-området og innenfor kommuneplanen. Begge disse planene har krav til arealutnyttelse og stedstilpasning. Den omsøkte blokkbebyggelsen strider grovt mot begge disse kravene og vil, dersom den blir godkjent, danne presedens for lignende prosjekter på Teie.

Færder Sp vil gå inn for at detaljreguleringsplanen for eiendommen skal følge kravene til arealutnyttelse og stedstilpasning som ligger i kommuneplanen og reguleringsplan 92.2.

Etter at sidebygningene på Grindløkka skole er revet og verneverdige hus i Arenfeldts vei er på vei til å bli revet, er det på tide å sette en stopper for etablering av blokkbebyggelse som er ødeleggende for "Nøtterø haveby" og det unike og sårbare bygnings- og bomiljøet som Teie representerer. Vi må være oss bevisst at dette miljøet er kjent for sine kvaliteter i nasjonal sammenheng.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags