Stjerneplassen og Eika har stor verdi og er sårbare for inngrep

Nøtterø Haveby plan av 1921

Nøtterø Haveby plan av 1921

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

DIVE analysen er relevant for vårt nabolag Teie.

DEL

LeserbrevDIVE-analysen har fremhevet Stjerneplassen spesielt, som lokalt som oftest blir benevnt som Eika, og aksene ut fra den som en struktur med stor verdi og stor sårbarhet mot inngrep.

Analysen sier at dette området har liten endringskapasitet når det gjelder utviklingspotensiale. Den ene aksen fra Stjerneplassen er Smidsrødveien ned til Smidsrødbekken, dvs Bekkeveien, en annen akse er Øgårdsveien fra Stjerneplassen opp til Kirkeveien.

Det er strukturen med den sammenhengende rekken av eneboliger og byggegrensen mot vei som fremheves som viktig. Altså struktur og volum.

Etter en faglige oppfatning vil dermed et inngrep i form av en stor rundkjøring og sykkelbro i krysset Bekkeveien/Smidsrødveien være i konflikt med områdets historiske struktur, og det samme gjelder de planlagte inngrep i kryssene Eikeveien/Kirkeveien og Øgårdsveien/Kirkeveien. Det betyr ikke at det er umulig å få til et kryss og en utbygging, men det betyr at det bør skje på stedets premisser og med tilpasset skala og utforming.

DIVE analysen gir oss svært gode argumenter for at tiltak innenfor vårt område skal utformes på stedets premisser. Da vil for eksempel lyskryss og gate være å foretrekke framfor rundkjøring og vei.

Dog er det sannsynligvis slik at DIVE-analysen ikke gir vesentlige argumenter mot en fastlandsforbindelse i sin helhet, ei heller mot et av alternativene i dette prosjektet i spesielt.

En konstruktiv tanke kan da være at vi sammen i utviklingen av Teie forsøker å ta opp igjen planen for Nøtterø Haveby av 1921 og slik sett arbeider for å implementere de elementene som ikke er helt blitt realisert slik som i denne planen, men som fortsatt godt kunne bidra til å foredle til Nøtterø Haveby ytterligere, et slik innlysende og opplagt element blant flere kunne vært å realisere rundkjøringen på Stjerneplassen/Eika.

Vi tror at pådriverne for fastlandsforbindelsen og de prosjekter som påvirker Teie nå vil gjøre lurt i å endre tankegods fra tanker rundt store veier og store trafikkmaskiner til her etter å konsekvent tenker gater, fortau, alleer, hekker, eplehager og bevaring av historisk arkitektur, slik at Teie inkl. Nøtterø Haveby kan bestå og ikke minst gjerne fremover forsterke det Teie som vi som bor her er stolte av.

Vi oppfordrer alle som brenner for Teie om å lese gjennom hva det faglig svært sterke utvalget som har arbeidet med dette har kommet frem til. Dette er umåtelig interessant og overraskende lett tilgjengelig hvis man ønsker å sette seg inn i disse sakene.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags