Som politiker på Tjøme kjenner jeg på et ubehag

«ALLE»: Vi vet at Tjøme er en magnet på ressurssterke personer med «våte» hyttedrømmer. De har de nødvendige midlene  til å kjempe for sine ønsker.

«ALLE»: Vi vet at Tjøme er en magnet på ressurssterke personer med «våte» hyttedrømmer. De har de nødvendige midlene til å kjempe for sine ønsker. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Saken om byggesaksavdelingen på Tjøme ruller videre. Forventningen om at granskningsrapportens konklusjon skulle gi entydige svar og roe ned situasjonen er ikke innfridd. Konklusjonen om at anklage om korrupsjon var grunnløs er gransket og fortolket av nye aktører - som mener det foreligger korrupsjon.

DEL

MeningerInhabilitet hos saksbehandlere og politiker er avdekket, likeså omgåelse av regelverk. Muntlig saksbehandling og kjappe avgjørelser i saksbehandlingen er dokumentert og utdypes i DN-magasinet og etterlater for leseren et tvilsomt omdømme for Tjømes saksbehandlere, administrativ ledelse, politikere og hyttebyggere og -eiere.

LES OGSÅ: Tjøme kommune har oversendt byggesaksgranskningen til politiet

Hvem har skylda?

«Alle» er opptatt av å plassere ansvar, hvem har skylda, og hva skal konsekvensene være. I sosiale medier forventes hoderulling.

Jeg tiltrådte politikerrollen i Tjøme kommune høsten 2015 og prøver ut fra rapport og siste innspill og mitt ståsted å sortere skyld og ansvar.

«Forvaltningsrevisjonen gjennomførte i 2013 tilsyn i byggesaksbehandlingen. Deres hovedkonklusjon var at det var for få saksbehandlere i forhold til saksmengde på byggesaksavdelingen. Rapporten har vært til kommunestyrebehandling 2 ganger, men ikke ført til endringer.» Sitatet er hentet fra Tjømes budsjettdokument i 2015 og 2016. I budsjettdokumentet i 2014 etterlyses midler til kompetanseoppbygging på saksbehandling i byggesaksavdelingen. De vanskelige arbeidsforholdene ved avdelingen er altså påpekt fire år på rad uten at kommunestyret bevilget midler.

LES OGSÅ:  Byggesakene på Tjøme: Regner ikke med å ha full oversikt før i 2018

Vi har akseptert snarveier

Dette betyr at politikerne på Tjøme fra alle politiske partier gjennom flere år har neglisjert behovet for midler til opplæringen og økt bemanning i byggesaksavdelingen. Dette innebærer vel egentlig at vi politikere i realiteten har akseptert kreativ saksbehandling og raske løsninger gjennom muntlige avtaler. Ikke minst for å rekke forberedelsen av ca. 60 saker til hovedutvalgets månedlige heldagsmøter. Men med et slikt tempo snubles det i regelverk og habilitet. Kvalitet har gått på bekostning av kvantitet, og også etterkontroll synes å ha manglet. «Noen har visst» at det er slik det gjøres og at ureglementerte arbeidsmetoder er innarbeidet som praksis. Og når en varsler trer inn på arenaen er det varsleren som blir oppsagt.

LES OGSÅ: Tidligere rådmann og byggesakssjef: At byggesaksavdelingen i Tjøme kommune skal ha behandlet sakene etter egne regler, bygger på forutsetninger som er uforståelige

Som politiker kjenner jeg på et ubehag. Et ubehag som skyldes at vi som politikere ikke har tatt signalene fra administrasjonen. Vi vet at Tjøme er spesiell med mange og kompliserte dispensasjonssøknader i strandsonen. Vi vet at Tjøme er en magnet på ressurssterke personer med «våte» hyttedrømmer. Vi vet, gjennom antallet klagesaker, at hytteeiere er motspillere som har de nødvendige midlene til å kjempe for sine ønsker. Vi har visst at bemanningen er for lav og at opplæring mangler. Behovet for egen jurist har vært kjent. Men vi har unnlatt å tildele nødvendige ressurser til personell. Og vi har unnlatt å bevilge midler til nødvendig opplæring.

En av få som ikke har eiendomsskatt

Administrasjonen har ved hver budsjettbehandling påpekt stram økonomi. Dette skyldes blant annet at hver hytte påfører kommunen 2600 kr i kostnader i snitt pr. år. Politikere på Tjøme har imidlertid i alle år unnlatt å benytte den eneste muligheten kommunen har til at hytteeierne er med på å betale det det koster å være hytteeier på Tjøme.

Tjøme, som er en av landets «tetteste» hyttekommuner er en av få hyttekommuner som ikke har innført eiendomsskatt. Dette har øvrige hyttekommuner gjennomført, som for eksempel Hvaler, for å sørge for at de kostnadene kommunen blir påført av hytteeierne blir dekket opp. Å ikke innføre eiendomsskatt har vært en bevisst strategi, og det er fristende å bruke betegnelsen «dårlig politisk håndverk», når vi nå ser en av konsekvensene av denne politiske uforstand.

Tjøme kommune består kun noen måneder til. La oss håpe at kommunestyret i Færder tar ansvar og bevilger nødvendige midler til å håndtere hytte- og strandsoneproblematikken. Den forsvinner ikke av seg selv.

Randi Hagen Fjellberg

Kommunestyrerepresentant (MDG) på Tjøme

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags