Gå til sidens hovedinnhold

Helt på jordet å bygge blokker her

Artikkelen er over 2 år gammel

Det sammenhengende åkerlandet, når man kommer sørfra mot Borgheim, kornåkeren fram mot kollen og landemerket Tinghaug rådhus, som hever seg opp fra terrenget. Ingen omstendigheter tvinger oss til å ødelegge dette.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dersom jordene syd og øst  for Tinghaug blir bebygget med blokker og forretningsbygg, går dette landskapet  tapt for all tid. For ikke å snakke om 100 dekar matjord!

Kulturlandskap er noe man ikke måler i penger, her gjelder andre verdier.

LES OGSÅ(+): Skaffet 2.500 underskrifter mot «Borgheim-byen»: – Folk løp bort til oss og ba om å få skrive under

Gamle planer

Planene om utbygging av Tinghaugjordet oppsto for mer enn 15  år siden. Matjorda ble stemplet som dårlig og dette ble dermed springbrettet for de  stadig eskalerende utbyggingsplanene.

Området har økt, og det planlegges nå å bygge  340  leiligheter, mot ca. 20 i en tidligere plan, så 60, så 100,  foruten forretningsbygg. Men man  kan ikke se at det har vært foretatt noen analyse av hvorfor det planlegges en bebyggelse i denne størrelsesorden. Nå er det planer om 340 leiligheter i flere blokker med 5–6 etasjer og antakelig næringsvirksomhet i grunnetasjene. Boligblokker som neppe vil  bli  bebodd av barnefamilier.

 LES OGSÅ: Nedbygging av matjord er tyveri fra kommende generasjoner

 

At det er planlagt et byggevarehus, med alt det som medfører av trafikk og støy, gjør planen enda mere avskrekkende. Er det behov for nye forretninger på dette jordet?

Enda mer trafikk

Hvilken trafikkøkning vil ikke dette bli med kanskje 1000 nye innbyggere og varetransport  her,  enten det blir bru eller tunnel! Kirkeveien blir sprengt. Hva da? Ny vei over resten av jordene?

Vi bor på en øy, arealet er derfor begrenset av vann på alle kanter. La oss vise forsiktighet med hensyn til utbyggingsplaner som urbaniserer denne fine øya og som ødelegger dyrket mark og raserer et vakkert landskap. Hvis Nøtterøys landlige karakter skal bevares, må man være svært tilbakeholden med gigantiske utbyggingsfelt.

LES OGSÅ: Kaster seg på i den opphetede debatten: Mener utbygging kan få alvorlige konsekvenser for Tjøme

Dessuten:  Matjorda rundt Tinghaug er ikke dårlig.! Den  har  blitt klassifisert av Skog og Landskap (Landbrukshøyskolens klassifisering av jordkvalitet) som god landbruksjord!

Andre tider

En slik drastisk utbygging av dyrket mark og kulturlandskap ville det høyst sannsynlig vært utenkelig å legge til rette for i 2018. Tidene har forandret seg siden 2003. FNs klimapanel kom nylig med den dystreste rapporten om fremtidens klima noensinne.

Klimaet i verden blir villere, våtere, varmere. Da er matjorda faktisk noe av det viktigste vi har. Det vil bli  enda viktigere å produsere mat i Norge. Vi må ta vare på den jorda vi har, dyrke den på en mer bærekraftig måte og ikke bruke dyrka mark til andre formål enn matproduksjon.

Selv om området tidlig på 2000-tallet  ble omgjort  til utbyggingsområde i kommuneplanen, har politikerne ingen plikt til å godta stadige planendringer fra utbyggernes side.

LES OGSÅ: Matjorda i Færder er en viktig del av næringslivet

På tide å tenke seg om

Vi er mange som  oppfordrer  på det sterkeste representanter fra Høyre, Frp, AP og KrF i Færder kommunestyre, å revurdere planene for den såkalte Borgheimbyen. Derfor ble det satt i gang en underskriftsaksjon mot nedbygging av matjorda på Borgheim syd.

Ødelegges dette landskapet og matjorda, blir  dere medskyldige i dette. Tør dere virkelig å gi grønt lys for en slik  rasering?

Ordfører Roar Jonstang svarte på Tønsbergs Blads spørsmål  om hvorvidt kommunen var erstatningspliktig dersom området blir tilbakeført  fra bolig- og næringsområde til landbruk, at det  var både et juridisk og moralsk spørsmål.

Men er det  ikke et større moralsk spørsmål å ødelegge dyrket mark og rasere et kulturlandskap  når man ser på det i et fremtidsperspektiv?

Vær så snill å skrinlegg disse ødeleggende planene!

Kommentarer til denne saken