Mostranda bør nullstilles

KREVER ENDRINGER: Mostranda som offentlig strand, frilufts‐ og rekreasjonsområde er både «stjålet» og ødelagt i mine og de fleste naboers øyne, skriver Margrete B. Friis.

KREVER ENDRINGER: Mostranda som offentlig strand, frilufts‐ og rekreasjonsområde er både «stjålet» og ødelagt i mine og de fleste naboers øyne, skriver Margrete B. Friis. Foto:

Av

Nå må det ryddes opp i forholdene på Mostranda, krever nabo og arkitekt Margrete B. Friis i et åpent brev til Færder kommune.

DEL

MeningerSom Mostranda-bruker, nabo og fagperson takker jeg for Færder kommunes varsel om oppstart av opphevelseav reguleringsplan nr. 2019006 for Mostranda – Moutmarken, vedtatt 21.05. 1968, stadfestet av Kommunal‐ og arbeidsdepartementet 31.08. 1968,og håper og ber om at det tas videre grep for en betimelig opprydning i området.

LES OGSÅ: Mostranda-planen skal oppheves: Nå har eierne to muligheter

Er dette en campingplass? Nei. Det er ikke det. Det er et privatiserende og ulovlig camping/villavogn/spikertelt‐hytte‐felt, som tar seg permanent til rette, langt utover svabergene i strandsonen. Slik jeg tolker Plan- og bygningsloven er slike permanente konstruksjoner søknadspliktige og krever ansvarlig søker. Er de omsøkt?

LES OGSÅ: Mostranda-eiere vil snakke med kommunen, men rasler samtidig med sablene

Støtter, og takker også for konklusjonen om ugyldighet av bebyggelsesplan nr. T78, Mostranda camping, som ikke er vedtatt av kommunestyret, slik Plan- og bygningsloven krever. Disse avklaringene bereder grunnen for at det kan utarbeides en reguleringsplan som står i forhold til hvor vi faktisk befinner oss, landskapets verdi og betydning, både som frilufts‐ og rekreasjonsområde, og unikt natur- og landskapsområde i strandsonen.

LES OGSÅ: Eierne av den omstridte campingen: – Vi har ikke tenkt å lage en ny plan

Funksjonen campingplass bør enten fjernes, eller redefineres, i tråd med nødvendig økt miljøbevissthet. Mostranda er nabo til Færder nasjonalpark, og et av landets fineste og mest karakteristiske skjærgårds‐ og strandsoneområder. Stedet er, (eller var) ‐ som en unik naturskulptur av sjøskurte svaberg og strand og strandvegetasjon. Vakrere blir det ikke.

LES OGSÅ: Fylkesmannen har tatt avgjørelsen i Mostranda-saken

Foto:

Er blitt noe helt annet

Siden reguleringen i 1968, hvor en campingplass bestod av servicehus/kiosk og plass for å parkere og sette opp et telt, som forsvant når helgen og/eller sommeren var over, har «campinglivet» utviklet seg.

Det vi ser i dag – på Mostranda, er godt parkerte camping- og Villavogner – koplet til enda mer permanent parkerte «spikertelt»; hytter. En svært privatiserende ny situasjonsplan, med 2-3 store private boliger med store private takterrasser, i 100-metersbeltet i strandsonen, sammen med permanente camping- og villavogner med privatiserende spikerhytter, plattinger og gjerder, av ymse slag, stadig nærmere svabergene, utgjør en utvikling som er en respektløs ødeleggelse av hele områdets karakter, natur, og landskapsverdier

.

LES OGSÅ: – Dette er en dramatisk vending i Tjøme-saken

Mostranda som offentlig strand, frilufts‐ og rekreasjonsområde er både «stjålet» og ødelagt i mine og de fleste naboers øyne, og tiltakene sperrer for allmenhetens opplevelse av, og tilgang til sjøen og naturen. Man har lagt en privatiserende ferdigplen ut mot en offentlig strand, over stedlig strandvegetasjon, og laget en «Portal» av to private boliger som adkomst til den.

Boligene er definert som «direktørboliger» for campingplassen, og skal erstatte mindre utleiehytter i den ugyldige planen. Dette er «løst» ved at de leies ut på femårsbasis til eierne av campingplassen.

LES OGSÅ: Arkitekt Rune Breili tordner mot kommunen: – Vi blir forskjellsbehandlet. De er negative til oss


Krev rivning!

Færder kommune bør, med støtte av Fylkeskommunen, ta grep og skape presedens her; kreve rivning av all ulovlig bebyggelse på Mostranda, som gjelder både permanent parkerte villavogner, og - spikerhyttefelt og boliger.

Området bør nullstilles.

Det bør vurderes (statlig?) ekspropriasjon, reguleres, og utformes et område som rimer mer med å være en del av et nasjonalt og lokalt skjærgårdslandskap av truet art, og høy bevaringsverdi, og nabo til en nasjonalpark.

Det må lages regulerings-bestemmelser som sikrer fjerning av ulovlig privatisering av strandsonen, som her, gradvis og over tid, har gått over stokk og stein. Det må redes grunn for reell allmenn tilgjengelighet, til gode for lokalsamfunn og tilreisende, samt vurderes om dette er stedet for en campingplass, med hva det innebærer i 2020.

LES OGSÅ: Mostranda-driverne har solgt campingen på Verdens Ende: – Vi orker ikke mer


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags