Beslutningen om Tjøme-granskning skulle ikke vært tatt av administrasjonen

DYRT: Tjøme kommune har satt av en halv millionkroner av skattebetalernes penger til granskningen.

DYRT: Tjøme kommune har satt av en halv millionkroner av skattebetalernes penger til granskningen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kommunen har lovet at alle sider ved byggesaksbehandlingen i kommunen skal granskes og ingen ting skal hefte ved den når den er avsluttet. Hvordan kan vi stole på det når granskerne rapporter til den etat som selv granskes, nemlig kommunens egen administrasjon?

DEL

MeningerI slutten av mai sendte jeg en forespørsel til Tjøme kommune om at det skulle foretas en habilitetsvurdering av en byggesaksbehandler ved kommunens kontor. Bakgrunnen var et nabovarsel jeg hadde fått fra arkitektkontoret Breili. Det var undertegnet av seniorrådgiver Harald Svendsen, som tidligere arbeidet med byggesaker i kommunen. Saksbehandleren i kommunen hadde fra 2011 til 2014 vært daglig leder hos nettopp Breili. Før det var Svendsen og han kolleger sammen i kommunen. Jeg fant denne relasjonen meget uryddig og en fare for misbruk og forskjellbehandling i kommunens byggesaksbehandling til Breilis fordel.

LES OGSÅ: Tvilsom granskningsprosess på Tjøme

Mitt brev, som ligger på kommunens nettsider, utløste stor respons og det har kommet frem mye informasjon fra mange om, uryddig og mistenkelig saksbehandling av Breilis saker i kommunen gjennom en årrekke. Det later til å ha festet seg et inntrykk at Breilis helt spesielle relasjoner i kommunen ser ut til å trumfe regulære beslutninger etter reglementet og føre til godkjennelser av prosjekter som strengt tatt aldri skulle vært realisert. Dette har også vært Breilis image - at han får til alt - og det har sikkert skaffet ham mange oppdrag blant kapitalsterke og ambisiøse hytteeiere i vår kommune.

«Alle sider skal granskes»

Rådmannen, Christine Norum, uttalte 15. juni til Tønsbergs Blad: «Alle sider ved denne saken skal granskes. Det er svært viktig for meg at det ikke skal hefte noe ved denne saken når vi avslutter den, at det ikke står noe igjen som er uopplyst, sier Norum.» Forespørsel om tilbud på granskningen ble sendt fra kommunen til fire revisjonsbyråer 23. juni.

LES OGSÅ: Tjøme: Fylkesmannen vil undersøke rådmannens slektsforhold

Den første feilen var at det var rådmannen som utlyste anbudsinnbydelsen for granskningen. Når byggesaksbehandlingen skal granskes involverer det i prinsippet alle i kommunens administrasjon som har befatning med sakene, og især gjelder det saksbehandlernes egne overordnede kommunalsjefer og rådmannen.

LES OGSÅ: Tjøme kommune: Ingen «storm i et vannglass»

BDO har imidlertid oppfattet mandatet dit hen at granskningen gjelder saksbehandlerne for byggesaker – men ikke rådmannen og andre sjefer. Hvis dette er riktig oppfattet, ligner mandatet på en praksis i regimer vi helst ikke liker å sammenligne oss med; Russland kan være ett av dem.

Beslutningen skulle ikke vært tatt av administrasjonen

Dermed er det klart at beslutningen om granskning ikke skulle vært tatt av kommunens administrasjon, men på politisk nivå av kommunestyret, eventuelt delegert til kontrollutvalget, og at ordføreren skulle vært den naturlige ansvarlige oppdragsgiver og koordinator. Men kommunestyret sov i timen og unnlot å ta det ansvar som hadde gitt granskningen det rette utgangspunktet.

LES OGSÅ: Verdiløs granskning i Tjøme kommune

Feil nummer to var å hemmeligholde utlysningen av oppdraget. Transparens i granskninger er avgjørende, alt annet pådrar seg mistanke om hensikten. Deloittes håndtering av den store korrupsjonssaken i lignende byggesaker i Drammen for en tid tilbake tjener som et godt eksempel på hvordan det skal gjøres.

I juli fikk vi lese hvordan både ordføreren og rådmannen i Tjøme i stadig større grad beskrev dette som en «personalsak», og at informasjonen som fremkom kunne unndras offentlighet. Man fikk en snikende følelse at hele granskningen var i ferd med å bli et spill for galleriet og at hensikten skulle være å hvitvaske både kommunens administrative praksis og dets politiske kontroll.

LES OGSÅ: Vi tar ansvar, ingen Tjøme-politikere har «abdisert»

13. juli kunngjorde advokat Tor Erik Heggøy ved advokatfirmaet Tenden at kommunen hadde gitt granskningsoppdraget til Ernst & Young. Ny feil. Informasjon utenfra brakte på bane at selskapets Nordensjef Erik Mamelund nettopp har fullført en omstridt hytteutvidelse med flere påståtte brudd på bestemmelsene ved Svelvikstranda på Tjøme. Arkitekt var – Arkitektkontoret Breili! Muligens har Ernst & Young ikke vært klar over dette forholdet da de påtok seg oppdraget, men både Breili og Mamelund har vært klar over inhabiliteten. Den første saken Ernst & Young hadde måttet granske var den som gjaldt deres egen sjef.

Etter denne pinlige kalamiteten måtte Advokat Heggøy lynraskt utnevne ny gransker og det ble BDO AS. 3. august bestemte omsider kommunen etter god rådgivning at utlysningen med mandat for granskningen skulle offentliggjøres. Det var på tide; og det ble også lovet at resultatet skulle kunngjøres.

Hadde ikke noe med saken å gjøre?

I forrige uke ble det kjent at rådmannen selv hadde ansvaret for en byggesak der hennes bror var søker og hennes kusine var tiltakshaver. Hun bagatelliserte forholdet og avviste problemstillingen om sin egen inhabilitet, og sa hun ikke hadde hatt noe med den saken å gjøre. Feil nummer fire. Rådmannen skulle ha lagt seg flat og tatt initiativ til ny habil prosess.

Kommunal Rapport innhentet en uttalelse fra jussprofessor Jan Fridtjof Bernt, som var helt klar på at hun var inhabil i saken, og at den korrekt skulle vært behandlet av en sette-rådmann. Han slo også fast at underordnede saksbehandlere er inhabile når deres overordnede sjef er det. Fylkesmannen har bedt kommunen om en redegjørelse og holder muligheten åpen for omgjøring av eget vedtak i saken på grunn av saksbehandlingsfeil fordi Christine Norums var inhabil.

Straks rådmannen hadde bedyret sin uskyld og påstått egen habilitet i denne saken, fikk hun sterk støtte av ordfører Bente Kleppe Bjerke. Vi er nå i en fase der et revisjonsfirma holder på å innhente informasjon som skal behandles og ettergås for å finne mulige feil i kommunens praksis. Så lenge denne prosessen er i gang skal ikke en ordfører gå ut med bastante syn på enkeltopplysninger som siver til overflaten. Spesielt dumt blir det når hennes støtteerklæringer til egen rådmann blir imøtegått av en jussprofessor, som er Norges største kapasitet på dette området. Hun skal holde munn så lenge opplysningene er til behandling. Dette er elementært - feil igjen.

Rådmannen skal orienteres om granskningen

Feil nummer seks er at rådmannen har bygget inn et forbehold om å bli fortløpende orientert om det som tilkommer BDO av informasjon ved intervjuer og annen innhenting av informasjon. Det går på kildebeskyttelsen løs og reduserer granskningens verdi tilsvarende. Man kan jo bare tenke seg hvilket dilemma det vil kunne føre til for rådmannens egne underordnede hvis de skulle ha negative eller kompromitterende opplysninger å komme med om sine egne ledere – og vite at deres opplysninger når som helst kan komme til dem!

Jeg vil også peke på problematikken når en byggesak behandles på delegasjon. Det innebærer at saken behandles av den enkelte saksbehandler alene etter fullmakt – ikke av Hovedutvalget i fellesskap. Det sier seg selv at en enkeltperson er mer utsatt for påvirkning, press eller instruksjon enn en gruppe på flere. Det er mye som står på spill, store verdier er involvert og faren for fristelser og urent trav mot velvillige godtgjørelser er stor. Hvordan dette har blitt praktisert, og etter hvilke retningslinjer, må komme frem. Dette er en praksis kommunen må finne renhårige løsninger på, og spesielt bør dispensasjonssaker unntas denne praksisen.

Det blir kostbart

Tjøme kommune har satt av en halv million kroner av skattebetalernes penger til denne granskningen. De har fra før en katastrofal regnskapsmessig underbalanse ved inngangen til den nye Færder kommune fra nyttår.

Kommunen har lovet at alle sider ved saken skal granskes og ingen ting skal hefte ved den når den er avsluttet. Hvordan kan vi stole på det når granskerne rapporter til den etat som selv granskes, nemlig kommunens egen administrasjon? Mandatets snevre ramme med mangelfull dybde og bredde, økonomisk ramme og tidshorisont, som er 15. september tillater heller ikke noen reell etterforskning av korrupsjon og eventuelle ytelser av økonomisk eller annen kriminell karakter. Kort sagt: Er dette teater?

Både kommunens administrasjon, politiske ledelse og BDO selv vil bli evaluert etter denne prosessen. Hvis granskningen fører til ubehagelige avsløringer er det ille. Hvis det blir et intetsigende dokument som ikke går til bunns i saken er det mye verre, og vil garantert føre til et ubehagelig etterspill.

Det som er sikkert er at rapportens mandat, metode og resultat vil bli grundig vurdert av kompetente jurister. Det vil også bli vurdert om en ny granskning må til, og om denne korrekt skal skje i regi av en utenforstående etat som Sivilombudsmannen, Riksrevisjonen eller Økokrim.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags