Breili er ransaket

- RENVASKET: Rune Breili og hans arkitektkontor er nå så gransket og renvasket som få andre virksomheter eller enkeltpersoner har vært, skriver hans advokat, Vibeke Hein Bæra. Hun reagerer kraftig på Jørn Magdahls innlegg og på at Tønsbergs Blad publiserer dette.

- RENVASKET: Rune Breili og hans arkitektkontor er nå så gransket og renvasket som få andre virksomheter eller enkeltpersoner har vært, skriver hans advokat, Vibeke Hein Bæra. Hun reagerer kraftig på Jørn Magdahls innlegg og på at Tønsbergs Blad publiserer dette. Foto:

Av

Jørn Magdahl ber på vegne av Felleslista Rødt/SV arkitekt Rune Breili om en selvransakelse i sitt innlegg i Tønsbergs Blad. Breili er - mer enn de fleste - ransaket.

DEL

MeningerDet antas vel kjent for Magdahl som kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Rødt/SV at Rune Breili og hans kontor som følge av det medieskapte inntrykket av ham og kontoret har vært:

Gransket av BDO i 2017

Granskingen skulle avdekke om kommunens byggesaksbehandling har ytt tjenester utover kommunens veiledningsplikt i byggesaker, om saker er behandlet i tråd med gjeldende regelverk og praksis, om ansatte i kommunen har behandlet saker hvor de pga. sin eventuelle relasjon til B&P er inhabile, og om dispensasjonssaker hvor B&P har vært involvert er behandlet i tråd med gjeldende regelverk og praksis.

LES JØRN MAGDAHLS INNLEGG HER:

I granskingsrapporten til BDO konkluderes det i punkt 3.2. med at: "BDO ikke har identifisert at særlig nære relasjoner mellom arkitektkontoret Breili & Partnere MNAL AS og enkelte saksbehandlere har ført til at noen saker har blitt fordelaktig behandlet."

I punkt 3.5.1 skriver BDO: "BDOs gjennomgang av 79 søknader har ikke identifisert tilfeller hvor nåværende og/eller tidligere ansatte i kommunen har behandlet saker der de var inhabile på grunn av sin eventuelle relasjon til det aktuelle arkitektkontoret. BDO mener likevel at spørsmålet om habilitet skulle blitt vurdert i seks av de gjennomgåtte sakene."

Det fremgår videre at granskingen ikke har avdekket at Breili & Partnere har vært involvert i dispensasjonssaker som er behandlet i strid med hva som er opplyst som gjeldende praksis i kommunen.

Tønsbergs Blad skriver den 20. september 2017 at "granskingen avdekket verken korrupsjon eller fordelaktig behandling av arkitektkontoret Breili & Partnere."

Etterforskning av Økokrim

Etter anmeldelser fra flere etterforskes forholdene rundt byggesaksbehandlingen av politiet i Vestfold og senere Økokrim. Igjen i pressen - og særskilt Tønsbergs Blad - skapes et inntrykk av at Breili er mistenkt for straffbare forhold, til tross for at blant andre Dagens Næringsliv 6. mai 2018 i en stor reportasje belyser at Breili ikke er mistenkt i saken.

Påtaleansvarlig for etterforskningen av den såkalte Tjømesaken, førstestatsadvokate Tarjei Istad, bekrefter og presiserer overfor pressen, herunder Aftenposten 5. juli 2019, følgende konklusjon:

Breili er ikke en av de mistenkte som det mulig tas ut en tiltale mot for brudd på straffeloven.

Tilsyn fra Direktoratet for byggkvalitet

Høsten 2018 foretar Direktoratet for byggkvalitet stedlig tilsyn hos Breili & Partnere. Tilsynet medfører ikke avdekking av noen forhold som medfører pålegg eller andre reaksjoner.

Konklusjonen til tilsynet er at det "ikke ble gjort noen funn som gir konsekvenser for foretakets sentrale godkjenning."

TB beklager

Advokat Vibeke Hein Bæras tilsvar til Jørn Magdahls innlegg om Rune Breili er skrevet med utgangspunkt i Magdahls førsteutkast av dette debattinnlegget. Tønsbergs Blad har etter dialog med Magdahl fjernet noen påstander som sto i det opprinnelige innlegget før det ble publisert mandag. Vi beklager at Bæra ikke fikk siste reviderte tekst tilsendt før vi også publiserte hennes innlegg. Hun svarer dermed på påstander som ikke har vært fremstilt offentlig.

Redaksjonen i TB

Renvasket

Det anføres at Breili og hans arkitektkontor nå er så gransket og renvasket som få andre virksomheter eller enkeltpersoner har vært.

Til tross for dette velger en kommunestyrerepresentant, mot bedre vitende, å fortsette å fremsette sjikanøse, feilaktige påstander offentlig.

Det er kritikkverdig.

I tillegg til å fremsette en rekke injurierende og feilaktige påstander, bærer innlegget også tydelig preg av en mistillit til kommunens, politiets og granskernes arbeid.

Det er bekymringsfullt.

Magdal skriver i sin artikkel:

«Sannheten er at han har påført Færders innbyggere meget store ekstrakostnader til saksbehandling, og at mange prosjektene hans dreier seg om å innskrenke tilgjengeligheten i strandsonen for folk flest.

Breili inviterer med dette Magdal til et møte – gjerne sammen med TB – hvor han bes påvise hvor Breili er ansvarlig for at tilgjengeligheten i strandsonen er innskrenket.

Redaksjonen i Tønsbergs Blad velger å publisere et leserinnlegg som kun er egnet til å villede lesere og sjikanere enkeltmennesker.

Det er brudd på pressens egne etiske retningslinjer.

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at Tønsbergs Blads håndtering av denne saken klages inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Vibeke Hein Bæra.

Vibeke Hein Bæra. Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags