Tidligere rådmann og byggesakssjef: At byggesaksavdelingen i Tjøme kommune skal ha behandlet sakene etter egne regler, bygger på forutsetninger som er uforståelige

GRANSKNING: Rapporten fra BDO ble fremlagt for formannskapet 20. september.

GRANSKNING: Rapporten fra BDO ble fremlagt for formannskapet 20. september. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det har en tid versert diverse mer eller mindre saklige artikler i media om byggesaksbehandlingen i Tjøme kommune som ikke kan stå uimotsagt.

DEL

Leserbrev 

Dette er ikke et innlegg om korrupsjon eller ei, men et forsøk på å opplyse innbyggerne i Tjøme på en noe mer saklig måte hvordan byggesaker ble behandlet i vår tid, og vi tror det samme gjelder i dag.

TB fratar byggesaksavdelingen all ære og kompetanse

Dette er nødvendig all den tid lokalavisen fratar byggesaksavdelingen all kunnskap og kompetanse om fagområdet over årtier gjennom sine skriverier Vi anmoder Tjømes innbyggere om å lese nedenstående før man gjør seg opp en mening om det faktisk er slik.

LES OGSÅ: Det viktigste er at byggesaksavdelingen på Tjøme har vært inkompetent i årevis

Byggesaksavdelingen behandler mellom 500 – 600 saker i året, og søknadene kan grovt deles inn i 5 hovedgrupper:

1. Melding om tiltak

2. Søknad om enkle tiltak

3. Søknad om større tiltak

4. Dispensasjonssaker

5. Klagesaker

Pkt. 1 og 2 behandles på enklest mulig lovlige måte – forutsatt at alt er i hht gjeldene regelverk.

Pkt. 3, større tiltak krever større innsats og lengre tid med kontroll av opplysninger og ev innhenting av ytterligere opplysninger.

Er saken kurant (innenfor regelverket, og man har behandlet tilsvarende saker tidligere), tas denne på delegasjon, dvs. avgjøres av administrasjonen.

Pkt. 4 – dispensasjonssaker legges uten unntak frem for politisk behandling i hovedutvalget.

Pkt. 5 – klagesaker legges frem for politisk behandling og oversendes fylkesmannen til endelig avgjørelse hvis klagen ikke tas til følge av planutvalget/bygningsrådet.

Alle saker tatt på delegasjon under pkt. 1 – 3 refereres skriftlig i neste møte i hovedutvalget for plan og miljø.

Forhåndskonferanse før søknad

Forhåndskonferanse kan kreves av begge parter, og skal, som navnet tilsier, avholdes før søknad innsendes.Konferansen er ikke pålagt, men avholdes dersom en av partene ønsker det.

LES OGSÅ: Tjøme: Når inkompetansen styrer

BDOs konklusjon om at byggesaksavdelingen i Tjøme kommune har behandlet sakene etter egne regler bygger på forutsetninger som er uforståelige for oss som kjenner rutinene ved avdelingen.

LES OGSÅ: En myte at Tjøme styres av mennesker totalt uten kompetanse og integritet

Ved henvendelse til BDO som har utarbeidet rapporten, ble det presisert at kommunen ikke var skriftlige nok i sin saksbehandling, spesielt at man hadde valgt å ikke benytte formelle forhåndskonferanser.

I Tjøme kommune er og var denne form for samtaler i forkant av søknaden sjelden benyttet. Dette skyldes at hverken søker eller kommunen så på dette som nødvendig. Møtet kunne dermed avholdes på kortere tid, med mindre ressursbruk, og med samme resultat, noe som var vesentlig pga. kapasitetsmangel ved avdelingen.

LES OGSÅ: Tjøme-granskningen: Det går ikke an å være litt inhabil

Relevante opplysninger ble alltid sjekket

Det er videre uforståelig at konsulenten i BDO har bemerket manglende kontroll av bl.a. eksisterende bebyggelse eller manglende «notater» i saksmappen. Hvordan dette foregår i dag har vi ikke kjennskap til, men tidligere ble relevante opplysninger alltid sjekket før behandling av byggesaken, og vi går ut ifra at det samme gjelder i dag.

LES OGSÅ: Den usynlige ordføreren

Med en stor saksmengde, er det alltid en viss mulighet for feil i saksbehandlingen, enten kommunen heter Tjøme, Tønsberg eller en hvilken som helst annen kommune. Også BDO erkjenner dette og ga ovenfor oss uttrykk for at de ville ha funnet feil i enhver kommune ved en forvaltningsrevisjon.

LES OGSÅ: BI-professor: – Dette er korrupsjon. BDO har misforstått

Kan sammenlignes med større kommuner

Tjøme kommune kan i antall saker, f.eks. klagesaker, sammenlignes med de større kommunene i Vestfold, noe som skyldes resurssterke søkere som ofte ønsker å endre på bygningene på fritidseiendommen i kommunen med den hensikt å bygge ny og større hytte. Når disse ønskene ikke samsvarer med loven eller kommunens retningslinjer, kommer gjerne klagene. Mange avdisse sakene ender hos fylkesmannen og i -sjefer Tjæømenkelte tilfeller i rettssystemet.

 LES OGSÅ (+): Fikk svømmebasseng i strandsonen uten politisk behandling

Kommunen er lite kritisert av Fylkesmannens juridiske avdeling. Heller ikke i tingretten har saksbehandlingen og rutinene som er fulgt i sakene blitt kritisert. (Kommunen har forøvrig ikke tapt en eneste sak av denne typen som retten behandlet i perioden 1995 til 2007.)

Vi håper at dette kan bringe litt balanse i informasjonen om Tjøme kommune sin byggesaksbehandling.

Gunnar Hansø

Tidl. rådmann på Tjøme

Dag Dreyer Sæter

Tidl. leder Plan og byggesak i Tjløme kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags