Tjøme-granskningen: Det går ikke an å være litt inhabil

STERK KOST: Varaordfører Carl-Erik Grimstad (V) forsøker å ødelegge min troverdighet.

STERK KOST: Varaordfører Carl-Erik Grimstad (V) forsøker å ødelegge min troverdighet. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Varaordfører Carl-Erik Grimstad (V) har på en lokal facebookside beskyldt meg for å bære nag til et helt lokalsamfunn. beskyldningen kom umiddelbart etter at jeg informerte BDO om flere kritikkverdige forhold i Tjøme kommune.

DEL

Meninger

Jeg bor i Tønsberg og tilbringer mye tid på min samboers fritidseiendom i Tjøme Kommune. Tjøme Kommune er en god kommune å leve i. Øyene har et vidunderlig landskap med en særpreget natur som er både spennende og berikende. Fantastiske turmuligheter hele året og det gjøres en formidabel innsats av mange for at dette skal være mulig. Flere av kommunens turistattraksjoner er fornyet, strender og vegetasjon ryddes og bearbeides, turløyper merkes, det bygges gang/sykkelveier, busstilbudet er forbedret og for min egen del setter jeg stor pris på vinmonopolet og apotekene. Til tross for en svært dårlig økonomi er det mitt inntrykk at det jobbes systematisk og godt.

LES OGSÅ: Skal Tjømes skattebetalere finansiere Carl-Erik Grimstads valgkamp for å komme på Stortinget?

Sterke beskyldninger

Varaordfører Carl-Erik Grimstad har på en lokal facebookside beskyldt meg for å bære nag til et helt lokalsamfunn. Grimstad forsøker å ødelegge min troverdighet som kritiker fordi jeg «hater» 5000 tjømlinger. Et ganske friskt utsagn. Noen nærmere begrunnelse for hans verbale svingslag har jeg ikke fått, men han har muntlig beklaget ordlyden i ettertid. Jeg tar til etterretning at beskyldningen kommer umiddelbart etter at jeg informerte BDO om flere kritikkverdige forhold i Tjøme kommune.

Jeg registrerer samtidig at det rettes sterk kritikk mot Paul Grøtvedt fra Venstres nestleder Per Espen Fjeld, som tilfeldigvis er Grimstad sin svoger. Personlig har jeg stor sans for Paul Grøtvedt og hans voldsomme engasjement. Håper han ikke lar seg skremme til taushet da utspillet fra Fjeld ser ut som en dårlig skjult trussel om ekskludering fra partiet. 

LES OGSÅ:  Grøtvedt: Venstrelederen sporer av når han anklager meg for å trakassere Carl-Erik Grimstad

Formannskapet uttrykker full tillitt til rådmannen og håndteringen av granskningsprosessen. Selvfølgelig gjør de det. Like lite som man er litt gravid, like lite eksisterer uttrykket litt tillitt. Man er heller ikke litt inhabil. Sånn er det bare.

Mer fornuftig med åpenhet

Det er blitt meg fortalt at ordføreren har vært opptatt av å begrense sine kollegers handlefrihet når det gjelder å omtale saken. Det er godt mulig det er fornuftig, men personlig tror jeg kommunen er tjent med åpenhet og at lukkede møter i størst mulig grad bør unngås. Lukkethet fører bare til en mengde spekulasjoner.                          

Tønsbergs Blad har i flere artikler rettet oppmerksomheten mot byggesaksbehandlingen i Tjøme kommune. NRK avslørte i juni at en byggesaksleder i kommunen drev et privat firma innen byggetjenester. Personen innrømmet overfor NRK å ha brukt dette firmaet til å ta betalt for tjenester. Blant annet ved å hjelpe en byggmester og en privatperson med å fylle ut byggesøknader til Tjøme Kommune. NRK kunne også fortelle at en tidligere ansatt byggesaksbehandler hadde sitt eget private firma mens han var ansatt i Tjøme Kommune.

Lovet full oppvask

En opprørt rådmann varslet full oppvask og byggesakslederen ble suspendert samme dag som NRK kom med avsløringen. Den suspenderte byggesakslederen kunne ikke huske detaljer om hva han hadde gjort og den tidligere byggesaksbehandleren kunne berolige alle med at hans firma var å betegne som «sovende». Firmaet har ikke vært mer «sovende» enn at en av kommunens mest sentrale politikere kan fortelle at saksbehandling utenfor kontortid er en del av praksisen i Tjøme kommune og at alle har visst om det.

LES OGSÅ:  Begge er i Venstre: Forunderlig Grøtvedt-angrep på Grimstad

Disse forhold skulle selvfølgelig vært anmeldt slik at både byggesaksbehandlernes firmaer, deres privatøkonomi, og e-poster kunne blitt etterforsket. Slik saken står nå, er det ingen som vet noe om omfanget av eventuelle ulovligheter og et privat granskningsfirma har ingen mulighet til å få sjekket ut disse forholdene.

LES OGSÅ:  Vi tar ansvar, ingen Tjøme-politikere har «abdisert»

For nære relasjoner?

En hytteeier har stilt spørsmål til Tjøme Kommune angående habiliteten til byggesaksbehandlerne.  Det uttrykkes bekymring for de nære relasjonene mellom byggesaksbehandlerne og arkitekt Rune Breili.

At kommunalsjefen og rådmannen ikke har vært klar over habilitetsproblematikken fremstår som lite troverdig. Allerede i 2012 fikk kommunen en alvorlig sak i fanget da en byggesaksbehandler fattet et feilaktig vedtak på administrativt nivå uten å sende saken til politisk behandling. Sakens spesielle omstendigheter førte til et ekstraordinært møte i Hovedutvalget for plan og miljø (HPM). Samtlige i utvalget var enige om at det var begått et alvorlig feilgrep i saken og HPM etterlyste konsekvenser slik at det i fremtiden ikke skulle hefte tvil om kommunens habilitet. Dette fordi det var en tidligere kollega som representerte ansvarlig søker og som skrev i søknaden at saken ikke trengte politisk behandling.

Den som dro nytte av det feilaktige vedtaket var arkitektfirmaet Rune Breili og det var den tidligere suspenderte byggesaksbehandleren som søkte om tiltaket på vegne av arkitektfirmaet. Søknaden ble for øvrig sendt tre dager etter at han sluttet i kommunen.

Ingen synlige konsekvenser

Etterspillet internt i Tjøme Kommune ble håndtert av kommunalsjef Gunnar Rougnø og rådmann Christine Norum. Merkelig nok ble det konkludert med at ansvarlig søker ikke kunne bebreides og noen synlige konsekvenser ble det ikke. Akkurat det sier ganske mye om den posisjon arkitekten har opparbeidet seg i kommunen.

Hukommelsen er tydeligvis like dårlig som dømmekraften, for et år senere ble den samme byggesaksbehandleren igjen ansatt i Tjøme Kommune av rådmannen.  

Arkitekt Rune Breili skryter uhemmet av sine ferdigheter i lokalavisene og forteller gladelig om hvordan han bearbeider prosjektene. Han kan fortelle om et godt og nært forhold til byggesaksbehandlerne. Gode relasjoner, bygget opp gjennom mange år. 

LES OGSÅ:  Verdiløs granskning i Tjøme kommune

Det er et faktum at nære relasjoner påvirker objektivitet og dømmekraft. Derfor er det ekstremt viktig at forholdet mellom forvaltning og søker/bruker ikke kan oppfattes som utilbørlig. Tjøme Kommune har åpenbart ikke tenkt godt nok over denne problemstillingen

Til tross for både interne advarsler og tvilsomme enkeltepisoder er ingenting gjort. Undertegnede har tidligere forsøkt å varsle både fylkesmannen og kommunen, men det var først når pressen begynte å granske forholdene at det skjedde noe ved at en saksbehandler kom med innrømmelser.

Rådmannen viste raskt handlekraft ved å beordre full granskning. Hva det egentlig betyr har ingen foreløpig fått noe svar på. Heldigvis for kommunen ble de reddet fra en skikkelig fadese ved at undertegnede umiddelbart varslet om at Ernst&Young var inhabile. For en utenforstående er det nærmest ubegripelig at ikke dette ble sjekket ut på forhånd.

Tom Ravndal

Tønsberg/Tjøme

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags