Varaordfører Grimstad: Jeg har uttalt meg om granskningen for at ikke den siste rest av troverdighet til Tjøme-politikken skal fordunste

ÅPENHET: Artikkelforfatteren skriver at han, i motsetning til ordfører Bente K. Bjerke, har valgt å uttale seg om den pågående granskningen. Foto: Terje Wilhelmsen

ÅPENHET: Artikkelforfatteren skriver at han, i motsetning til ordfører Bente K. Bjerke, har valgt å uttale seg om den pågående granskningen. Foto: Terje Wilhelmsen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Onsdag 30. august oppsto det en merkelig situasjon i formannskapet på Tjøme. Sakslisten var mager, det dreide seg mest om orienteringer. Dette er godt i samsvar med det som er den politiske modellen i vår kommune – formannskapet er nærmest et virkningsløst organ, ulikt andre kommuner der det foregår avgjørende debatter og prioriteringer.

DEL

Meninger 

Tjømes modell har i mange år vært å kjøre alt inn i kommunestyret. Papirhaugen som representantene der får seg forelagt har vært voksende mens formannskapet knapt har hatt saker å forholde seg til. På slutten av dette onsdagsmøtet avslutter ordføreren med å be formannskapet om fullmakt til å uttale seg om sammenslåingen av tingrettene i Vestfold. Ikke et papir på saken ble utdelt, og den har knapt, om i det hele tatt, vært omtalt i mediene.

Kort frist

Ordførerens holdning var at dette var en «uproblematisk sammenslåing» med stor støtte i domstolsadministrasjonen. Fristen for uttalelse var kort, før førstkommende kommunestyre, fikk vi vite. Derfor ba ordføreren om tillit. Hun ga seg imidlertid ikke med det, men mente Tjøme, som Re har gjort, måtte føye til en uttalelse om at Tingretten bør ha sete i Tønsberg.

Som tjømling har jeg ikke noe problem med å slutte meg til det. Jeg ønsker Tønsberg det aller beste. Men som stortingskandidat i Vestfold kommer jeg til å be om en protokolltilførsel til møtet der jeg vil gjenta min bemerkning fra formannskapet om at en slik politisk behandling grenser til det useriøse. Jeg kan ikke stå ved en tilslutning til lokaliseringen nå. Jeg kommer til å påpeke at brevet fra tingretten ble sendt til Tjøme kommune allerede 6. juni. Det var derfor ingen grunn til at formannskapet ikke skulle fått seg forelagt brevet.

LES OGSÅ:  Grøtvedt: Venstrelederen sporer av når han anklager meg for å trakassere Carl-Erik Grimstad

Ødeleggende og endeløse lokaliseringsdebatter

Ordføreren hadde med andre ord drøye to og en halv måned på seg til å kopiere det og dele det ut til formannskapsmedlemmene. I brevet blir det eksplisitt uttalt at lokalisering ikke er tema i denne omgang. Mange fornuftige og gode forvaltningsreformer i Norge er blitt ødelagt av endeløse lokaliseringsdebatter og ditto sentraliserings-retorikk. Stikkord: Senterpartiet. Jeg burde selvsagt ha protestert mot at vi på et slikt grunnlag ikke skulle overlate til ordføreren å svare på våre vegne, men rundt kaffebordet i kommunestyresalen overskygger ofte et underliggende lojalitetskrav til kommunen og dens øverste tillitsvalgte rasjonelle avgjørelser.

LES OGSÅ: Politikernes bortforklaringer fortsetter på Tjøme

Den pågående granskningen av en ansatt i kommunen har vekket min tvil om styringen av kommunens politiske organer. Møter som stenges for publikum uten grunn, uberettigede taushetspålegg fra ordfører mot politikerne, tilbakedatert møteinnkallelse, ufullstendige referater. Etter vårt møte 14. juni, der granskningen ble bestemt, skrev jeg en lang protokolltilførsel til Formannskapet.

Kan ikke være taushetsbelagt

Jeg fikk vite at den ikke av formelle grunner kan vedlegges protokollen og at det måtte ansees som et internt notat. Unntatt offentlighet, må vite. Jeg betviler dette og kommer nå til å offentliggjøre det. I notatet står det selvsagt intet som på noen måte faller inn under vår lovbestemte taushetsplikt mht. personopplysninger. Det burde selvsagt være tilgjengelig i kommunens brevjournal.

En annen grunn til å skrive dette nå er at det fra et par personer innen mitt eget parti har oppstått tvil om min evne og vilje til å uttale meg om granskningen. Det hevdes at politikerne har abdisert i denne saken. Jeg har, i motsetning til ordføreren, valgt å uttale meg om saken i for eksempel sosiale medier for at ikke den siste rest av troverdighet til Tjøme-politikken skal fordunste.

LES OGSÅ:  Vi tar ansvar, ingen Tjøme-politikere har «abdisert»

Slapp kommunal ledelse

Jeg opplever nå at jeg dermed har måttet ta noe av støyten for en slapp kommunal ledelse av denne saken. Det mener jeg er ufortjent. Venstre har alltid vært et åpenhetsparti og kommer fortsatt til å være det. For ordens skyld legger jeg til at jeg fortsatt mener selve granskningen er i gode hender og at jeg har tillit til denne delen av det sakskomplekset som i disse dager velter over oss.

Om knappe fire måneder blir vi til Færder. Det tror jeg blir til beste for oss alle på Tjøme og håper den nye administrasjonen har en god hånd med praktisering av meroffentlighet i forvaltningen. Den skal i alle fall vite at Venstre vil ta på seg rollen som vaktbikkje for å se til at det skjer.

Carl-Erik Grimstad

varaordfører (V) Tjøme

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags