Blir Tjøme ungdomsskole en ny byggeskandale?

Amblehyttene Erling og Trine

Amblehyttene Erling og Trine Foto:

Av

Det er greit å planlegge litt for fremtiden og mulig nye innbyggere med barn, men finnes det tendenser i tilflyttingsmønsteret for Tjøme, spesielt hva angår barnefamilier, som tilsier en så påfallende stor dimensjonering av det nye skolebygget.

DEL

MeningerNylig vedtok Færder kommune at Tjøme ungdomsskole skulle oppgraderes og fornyes. Noe av den gamle skolen vil bli bevart, mens undervisningsdelen og administrasjonslokalene vil inngå i et nybygg, til den overkommelige pris på bare 100 millioner kroner. Det er laget noen foreløpige skisser av arkitekt Ola Roald, som viser nybyggets ytre utseende, rominndeling og plassering på stedet. Bortsett fra at det nye bygningsvolumet er for kompakt og lite tilpasset området/landskapet, slik det gamle skolebygget var, er det for tidlig å vurdere den arkitektoniske helheten. Det får komme senere.

I følge kommunaldirektør Hilde Schjerven i Færder kommune, er det bestemt at det skal være en to-parallell skole med et samlet antall på 180 elever. Da det i 2018 var 118 elever på skolen, og byggeprosjektet skal stå ferdig til bruk høsten 2021, lurer man på hvor de 62 nye elevene kommer fra. Har kommunen sjekket om det faktisk er et så stort tilsig av elever blant øyboerne, eller er det planlagt ut fra potensielt nye innflyttere i denne toårsperioden? Skal kommunen planlegge for fremtiden er det vel viktig å få vite hvor mange elever i alders-gruppen som er underveis, og om det er en fallende eller stigende tendens.

LES OGSÅ: Det bygges ny ungdomsskole på Tjøme: – Det skal være en bærekraftig skole 

Da Lindhøy skole ble planlagt og vedtatt av politikerne, regnet man med tre parallelle klasser for hvert trinn, enda både skoleledelsen og politikerne visste at behovet ikke var så stort. Fødselsraten var fallende, og da skolen ble åpnet var det ikke elever nok til mer enn en og en halv klasse. Dette visste politikerne, men ga blaffen i å justere det overdimensjonerte skole-prosjektet, som kunne ha spart kommunen for mange millioner kroner. Men de tenkte kanskje at Tjøme ville bli en meget attraktiv kommune for nye tilflyttende barnefamilier i fremtiden. I så fall tenkte de helt feil, hvis de tenkte i det hele tatt.

Like før jul 2017 åpnet Lindhøy barnehage, et kommunalt prestisjeprosjekt, med solceller, jordvarme og energisparende løsninger, alt bærekraftig og tilpasset alle de 106 barna som kommunen hadde planlagt skulle fylle de 6 avdelingene med. Et par uker etter ble to avdelinger stengt, det var ikke barn nok. Hadde de 30 til 40 manglende barna flyttet fra øya, eller var behovet for en så stor barnehage overdrevet og bygningen overprosjektert ut fra feilaktig fakta-materiale?

Det virker som om kommunen planlegger helt i det blinde og pøser ut millioner av kroner uten å sjekke de faktiske behovene, men baserer seg på ønskedrømmer om barnefamilier som står i kø for å bo på Tjøme. Det anslagsvise tallet på 180 elever til nye Tjøme ungdoms- skole, som kommunalråd Hilde Schjerven opererer med, synes også å være hentet fra drømmeland. Det er greit å planlegge litt for fremtiden og mulig nye innbyggere med barn, men finnes det tendenser i tilflyttingsmønsteret for Tjøme, spesielt hva angår barnefamilier, som tilsier en så påfallende stor dimensjonering av det nye skolebygget.

Før politikerne flesker til med et nytt skolebygg til 100 millioner kroner, for 180 elever, bør de vel ta et tilbakeblikk på planfadesene ved tidligere skoleprosjekter, og ikke dumme seg ut på nytt. Det er faktisk skattebetalernes penger de ødsler bort. Derfor bør de nå også sjekke hvilke nye innflyttere som slår seg ned. Det er ikke barnefamilier, og ungdommene flytter ut, men bedrestilte pensjonister fra Oslo-området som vil avslutte livsferden i vakre og fredelige omgivelser. Derfor heter det også på folkemunne her ute, at Tjøme er blitt en geriatrisk avdeling for rikfolk fra Oslo vest. Og slike folk er ikke akkurat potente til å produsere unger for hverken barnehager eller ungdomsskole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags