Kommuneøkonomi og boligbyggingspolitikk på kollisjonskurs

Boligbygging i eksisterende boligområder

Boligbygging i eksisterende boligområder Foto:

Av
DEL

LeserbrevTønsbergs Blad har nylig, ved flere anledninger, trykket artikler som uttrykker bekymring vedrørende kommuneøkonomien til den kommende storkommunen Re og Tønsberg. Seneste artikkel ber påtroppende rådmann Egil Johansen kommuneadministrasjonen om å forberede et kutt på ca 60 millioner. Denne nyheten kommer jo egentlig ikke som en overraskelse. Dette er en situasjon mange har vært klar over lenge.

Med dette som bakteppe så undrer jeg meg kommunens tanker om å tillate storstilte boligbyggingsprosjekter som Eik, Sandeåsen, Sem, Kilen osv. Grunnen til denne undringen er at så enorme utbygginger vil, i høy grad, forplikte kommunen til økonomiske investeringer i lang tid fremover. For eksempel en nedbygging av Velleskogen på Eik til fordel for 400 boenheter vil, uten tvil, legge beslag på store beløp i kommuneøkonomien i mange tiår fremover i form av utbedring av infrastruktur, vann-og avløp, strømnett, barnehager, skoler, eldre-og sykehjem og gang-og sykkelveier. Dette vil ikke bare gjelde lokalt på Eik, men også adkomsterområder som Slagendalen, Syrbekk, Solvang og veiene mot sentrum.

Når forpliktelsene øker i slike områder vil jo dette i neste rekke gå utover vedlikehold og utvikling i de områdene i kommunen som ikke har en utbygging p.t. Hvordan vil det se ut på f.eks Tolvsrød, Revetal, Linnestad, Bårkåker, Træleborg i fremtiden uten midler til vedlikehold? Burde ikke storskalautbygginger erstattes av flere mindre prosjekter som eksisterende infrastruktur kan tåle?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags