Rødt vil fjerne forskriften som lar ansatte på institusjoner jobbe i langturnus. Det kommer til å øke bruken av tvang og medisinering, advarer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Ordningen utnyttes av velferdsprofitører, svarer Bjørnar Moxnes. Dette kunne vi lese i Dagsavisen i forrige uke.

Moxnes og Rødt vender dermed ryggen til de mest sårbare i samfunnet, og ønsker å oppheve praksisen med medleverturnus i institusjonsarbeid. Ved å foreslå dette, river Moxnes effektivt bort de rammer og forutsigbarhet som en slik turnus skaper for dem som bor på institusjon. Dette er et svik mot de aller mest sårbare i samfunnet og vil svekke kvaliteten på tilbudet til disse.

Jeg jobber selv i medleverturnus og er lokalt verneombud ved en barnevernsinstitusjon, som tar imot barn og unge som det offentlige ikke kan gi adekvate tilbud til. Og jeg blir svært provosert på vegne av de mange ungdommer og andre som i dag bor på institusjon.

Moxnes viser nemlig en total arroganse mot de svakeste og sårbare i samfunnet. Hans ignoranse for hva som er erkjent beste praksis er oppsiktsvekkende. Som lokalt verneombud ser jeg direkte konsekvensene når unge mister sine trygge rammer og opplevelsen av forutsigbarhet.

LES OGSÅ: Jeg spør igjen: Hvem skal egentlig få fri rettshjelp?

Trenger tryggheten

Barn og unge som opplever kaos har behov for trygge rammer, stabilitet og forutsigbarhet som er reflektert i deres omgivelser og oppvekstmiljø. Det samme kan sies for personer med for eksempel utviklingshemming og andre utfordringer. For spesielt barn og andre som bor på institusjon, betyr dette at det er nødvendig med lite gjennomtrekk blant deres profesjonelle hjelpere, og færrest mulig vaktskifter gjennom dagen og uken. Dermed blir et godt og velutprøvd virkemiddel i arbeidet med å skape trygghet og stabilitet, bruken av medleverturnus i blant annet barnevernsinstitusjoner.

Medleverturnus betyr at de av oss som jobber med barn og andre på institusjon, også selv bor sammen med dem på institusjonen for å skape et normalisert hverdagshjem hvor de unge forholder seg til få men faste voksne i det som er hjemmet deres.

Det at voksne hjelpere bor sammen med ungdommen i tre-fire dager i strekk, gir dem stabilitet i hverdagen, forutsigbarhet og trygghet. Medleverordningen gjør at en institusjon kan ha to til tre vaktskift i uka, i stedet for tre i døgnet og dermed 21 vaktskift i uka. Medleverturnus er en høyt verdsatt praksis i offentlige institusjoner så vel som i det private.

LES OGSÅ: Birgit åpner hjemmet sitt for barn i krise: – Det er en livsstil

Moxnes går så langt å påstå at han har hele fagbevegelsen i ryggen når han ønsker å rive ned de strukturer og virkemidler vi har for å skape trygghet og stabilitet for dem som bor på institusjon. Jeg er fagorganisert, og kan si med klar stemme at jeg stiller meg ikke bak et slikt forslag, og jeg velger å tro at vi som faktisk jobber i medleverturnus og som er langt bedre informert enn Moxnes om verdien av nettopp denne, heller ikke stiller oss bak hans ønske om å svekke kvaliteten på tilbudet vi tilbyr de svakeste i samfunnet. Det er trist at Moxnes og Rødt bryter med de faglige hensyn i norsk omsorg og vender ryggen til sårbare barn og unge til fordel for politisk ideologi om eierskap.