Hvis politikerne gratulerer hverandre etter kveldens vedtak, er det neppe fordi de synes broen blir en optimal løsning

«Bedre med en løsning enn ingen løsning»

«Bedre med en løsning enn ingen løsning»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

I kveld sier et bredt flertall i Tønsberg bystyre etter alt å dømme ja til intensjonsavtalen med Færder og fylkeskommunen.

DEL

MeningerDermed sier de altså ja til at den nye fastlandsforbindelsen blir bygget som en bro fra Ramberg til Smørberg, stikk i strid med kommunenes egentlige ønske og anbefalingen fra Statens vegvesen.

Et flertall i fylkestinget, anført av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, klarte å presse igjennom en løsning som er dårligere for Tønsberg og nordre Nøtterøy enn en tunnel ville vært.

Billig

At fylkeskommunen legger 225 millioner på bordet for å finansiere tiltak som reduserer ulempene med bro, sier egentlig alt om at fylkestinget har prioritert den løsningen man tror blir billigst fremfor den løsningen som rent trafikalt blir best.

Hvis politikerne i bystyret gratulerer hverandre etter kveldens vedtak, er det neppe fordi de synes broen blir en optimal løsning. Det er snarere fordi de nå kan ta fatt på det siste strekket mot en ferdig utbygd veiforbindelse etter nær tre tiår med utredninger, politiske kamper og omkamper.

Bedre enn ingenting

Med ca. 30.000 mennesker bosatt i Færder kommune og Kaldnes-området i Tønsberg kan vi ikke lenger ta sjansen på å ha Kanalbroen som eneste fastlandsforbindelse. Og med en forventet befolkningsvekst på ca. 12.000 i Tønsberg og Færder frem til 2040 er tiden overmoden for å redusere gjennomgangstrafikken i sentrum. Slik sett er det bedre med en løsning enn ingen løsning.

Sier bystyret mot formodning nei til intensjonsavtalen, blir den ikke noe av, og fylkeskommunen vil lage en regional plan for den nye fastlandsforbindelsen.

Da får kommunepolitikerne mindre innflytelse enn de ellers kunne hatt. Men det vil også bety at tunnel må utredes videre og usikkerheten rundt prisen for de to alternativene blir mindre. Det kan kanskje gå i tunnelens favør.

Skremmende

Samtidig er det noen x-faktorer som gjør det tryggere å binde fylkeskommunen til masten gjennom intensjonsavtalen: Fylkessammenslåingen med Telemark betyr at nye politikere får makt i Vestfold. Dessuten kan den fylkeskommunale økonomien bli så anstrengt at det gjør noe med lysten til å investere i et så stort prosjekt.

Og å bringe saken inn i valgkampen skremmer nok lokale politikere som husker valget i 2003 og folkeavstemningen to år senere, som førte til at vi fortsatt diskuterer den nye fastlandsforbindelsen istedet for å bruke den.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags